Rozhovor s paní ředitelkou Jiřinou Nepalovou v magazínu Madam Business

Listopadové číslo magazínu Madam Business přináší rozhovor s paní ředitelkou RENOMIA, a. s., Jiřinou Nepalovou, jež je i titulní tváří tohoto vydání.

V dvoustránkovém rozhovoru paní ředitelka Jiřina Nepalová rekapituluje uplynulá dvě desetiletí působení RENOMIA na trhu a zmiňuje minulé i současné úspěchy, kterých dosáhla díky vytrvalosti, poctivosti a především skvělé spolupráci všech kolegyň a kolegů RENOMIA. Za jeden z těchto úspěchů považuje nové definování Poslání a Hodnot RENOMIA, které vzešly ze společné diskuze celého týmu RENOMIA v loňském roce. V rozhovoru, jenž je protknut pokorou a skromností, paní ředitelka také hodnotí dosavadní vývoj firmy a její směřování do budoucna. Vzhledem k zaměření magazínu Madam Business se také zmiňuje o důležitosti podpory žen v manažerských pozicích.