Jiřina Nepalová zvolena předsedkyní Asociace českých pojišťovacích makléřů

Ve čtvrtek 10. 12. 2015 byla Jiřina Nepalová, zakladatelka a ředitelka RENOMIA, byla zvolena předsedkyní prezidia Asociace českých pojišťovacích makléřů (AČPM). Tohoto úspěchu na půdě hlavní české profesní organizace si velmi vážíme.

Prezidium AČPM jednomyslně rozhodlo o vítězství Jiřiny Nepalové na základě jejích mnohaletých zkušeností a programu. Dalšími členy prezidia jsou Ing. Ivan Špirakus, Ing. Ivan Paparega, Ing. Jiří Bureš, Ing. Zdenka Dufková, Ing. Jitka Hradilová a  Ing. Jan Štok.

Pilířem programu paní ředitelky Jiřiny Nepalové je posílení dobré pověsti profese pojišťovacího makléře jako odborného poradce, který hájí zájmy svých klientů. Dalším důležitým úkolem je dohled nad legislativním procesem a zákony tak, aby podporovaly pojišťovnictví. S tím souvisí sledování legislativy na úrovni Evropské unie a její zavedení do českého prostředí. V neposlední řadě bude aktivně rozvíjet vztahy s BIPAR, Evropskou federací pojišťovacích zprostředkovatelů.