Co změní motorová směrnice: Otázky a odpovědi  


10. června 2024
Již od října začne platit druhá fáze zákona 30/2024 Sb. o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, kterému se podle původního evropského předpisu přezdívá „motorová směrnice“. Přináší několik významných změn pro pojišťování flotil i individuálních vozidel. Zjednodušeně řečeno se agenda povinného ručení výrazně digitalizuje, což s sebou nese nároky na rychlý on-line systém komunikace s pojišťovnami. Nejvýznamnější změny pro Vás rozebíráme podrobněji:  

Proč ke změnám dochází? 

Cílem je sjednotit, zdigitalizovat a více zabezpečit způsob prokazování povinného ručení. Fyzickou zelenou kartu nahradí informace o povinném ručení v propojeném on-line systému, ve kterém spolu budou komunikovat zprostředkovatelé, pojišťovny, Česká kancelář pojistitelů, registr vozidel i obce s rozšířenou působností. I kontrolující policista si na základě registrační značky zjistí, zda je auto pojištěné. Pro ilustraci to lze připodobnit k elektronickým dálničním známkám, kdy už se také zaplacené mýtné neprokazuje fyzickým kuponem, ale ihned po zaplacení informací v systému.  

Jaké nároky to představuje pro pojištění flotil? 

Váš pojišťovací makléř musí mít nastavený elektronický systém, kterým bude komunikovat přímo s pojišťovnami, a to v reálném čase. Již nebude možné pojišťovat auta zpětně. Bez toho, aby byla v registru vozidel informace o pojištění auta, nepůjde nové vozidlo do flotily zaregistrovat. RENOMIA má jako první makléř na trhu zdigitalizovanou správu flotil včetně propojení na pojišťovny. Další přidanou hodnotou je významně zjednodušený a zdigitalizovaný systém pro obnovu flotil a tendrů na nové pojištění. 

Co když neprovedu okamžitě platbu za pojistné? 

V retailovém pojištění bude smlouva nově nabývat platnosti až v okamžiku, kdy pojistné přijde na účet pojišťovny. V případě požadavku na okamžitý vznik pojištění bude třeba, aby platba dorazila na účet pojistitele ještě týž den, kdy byla pojistná smlouva uzavřena. V opačném případě pojištění nevznikne a bude třeba smlouvu znovu sjednat. 

Musím s sebou vozit i nadále zelenou kartu? 

V případě jízd na území České republiky, to již od října nutné nebude. Pro cesty do zahraničí to ještě po určitý čas povinné bude. Všeobecně se očekává, že od 1. 1. 2025 již nebude v zemích Evropské unie fyzická zelená karta potřeba. Při cestování do zemí mimo Evropskou unii, tedy například do Švýcarska nebo Velké Británie ale fyzická zelená karta bude stále nutná.   

Co motorová směrnice změnila už od 1. 4. 2024? 

V oblasti pojištění jde hlavně o navýšení minimálních zákonných limitů pojistného plnění z povinného ručení na 50 milionů korun z předchozích 35 milionů. Odpovědnost za pojištění přechází z vlastníka na provozovatele vozidla a nově se rozšířil okruh povinně pojištěných vozidel i na silnější elektrokoloběžky, segweye nebo zahradní traktůrky na pozemních komunikacích, jejichž maximální konstrukční rychlost je vyšší než 25 km/h, případně pokud je jejich provozní hmotnost vyšší než 25 kilogramů a zároveň maximální konstrukční rychlost je vyšší než 14 km/h.

Radek Bureš
ředitel pojištění vozidel pro CEE region
M: +420 731 493 300
E: radek.bures@renomia.cz