(ne)Bezpečná elektromobilita aneb co hrozí při nabíjení elektrokol a dalších drobných dopravních prostředků?


21. března 2024
Miliony uživatelů na celém světě den co den používají pro svou přepravu elektrokola, e-koloběžky a další drobné dopravní prostředky s elektrickým pohonem. Možná se jedná i o vaše zaměstnance, klienty hotelu a podobně. Víte, jaká rizika s jejich provozem souvisejí a proč jsou elektrokola a koloběžky náchylnější k požárům než elektromobily?
  • Na rozdíl od elektrických aut prakticky nepodléhají technickým kontrolám.
  • Odnímatelné baterie zjednodušují nabíjení, ale zvyšují riziko špatné manipulace.
  • Baterie na těchto malých dopravních prostředcích nejsou tak dobře chráněny před mechanickým poškozením, které je častou příčinou jejich vznícení.
  • Neoprávněné úpravy jsou běžné, často neodborné a ohrožují bezpečnost.

Požár nejčastěji vzniká při nabíjení baterií, přesto je právě nabíjení často podceňovaným procesem. Pokud např. zaměstnanec přinese baterii na pracoviště nebo hotelový host na pokoj, nastane zvláštní situace. V prostředí, které je z hlediska požární bezpečnosti pravidelně kontrolované a prochází zákonnými revizemi, se ocitne nekontrolovaný prvek – provozovatel zkrátka s nabíjením takových baterií dosud ve svých prostorách nepočítal a nemá pro to speciálně vyhrazené místo dostatečně zabezpečené proti případnému šíření požáru. 

K nebezpečné manipulaci s bateriemi může docházet například i v cykloservisech – mohou se zde objevit poškozené baterie, u nichž hrozí riziko vznícení.  

nabíjení elektrokol

Nejde přitom jen o samotné škody na majetku následkem požáru. Dojít může také k významnému přerušení provozu a ve hře je i právní odpovědnost. Apelujeme proto na všechny provozovatele zařízení, v nichž existuje možnost nabíjení vnesených baterií ze zařízení, jako jsou elektrokola, koloběžky apod., aby se touto problematikou aktivně zabývali. Zaměstnavatelé a vlastníci objektů by měli stanovit jednoznačná pravidla pro vnášení elektrozařízení, tedy toto buďto zakázat, nebo stanovit, za jakých podmínek je vnášení a nabíjení baterií možné, a dodržování těchto podmínek kontrolovat.

Specialisté oddělení Risk management RENOMIA pomáhají našim klientům v prevenci výše zmíněných specifických rizik nastavením technických i organizačních opatření. Neváhejte se na nás obrátit, pomůžeme s jejich identifikací a zavedením i vám.

Tomáš Tragan

Tomáš Tragan
ředitel oddělení risk managementu
M: +420 724 132 610
E: tomas.tragan@renomia.cz