Nová verze portálu pro klienty

Společnost RENOMIA spustila novou verzi svého extranetového portálu Contact.RENOMIA, který je určen jejím klientům a navazuje na vnitřní informační systém RENOMIA. Cílem inovované verze systému bylo zvýšit jeho zabezpečení s ohledem na rozvoj technologií a také rozšířit funkce portálu pro snadnější přístup klientů k informacím o jejich pojistných smlouvách, škodách apod.

„Jde o dostatečně robustní řešení, které počítá i s dalším nárůstem objemu dokumentů a nároků na práci s nimi. Pozornost jsme věnovali rovněž přizpůsobení provozu portálu různým tabletům nebo chytrým telefonům, uživatelské srozumitelnosti a zabezpečení. Data klientů jsou na našem extranetu přístupná opravdu jen povolaným,“ uvedl Jiří Čech, ředitel informačních systémů.

Extranet tak nyní klientům RENOMIA přinese větší pohodlí při správě jejich smluv, a hlavně větší rychlost při likvidaci případných škod.