Pojištění exportu a exportního financování


04. října 2023

RENOMIA disponuje specializovaným týmem zaměřeným na pojištění exportu a exportního financování. Ve spolupráci s naším strategickým partnerem a předním světovým pojišťovacím makléřem Gallagher zajišťujeme komplexní řešení pojistných potřeb exportéra ve všech fázích plnění podmínek exportního kontraktu.

Základem pro posouzení a vhodné nastavení všech pojistných i finančních produktů je předmětný exportní kontrakt. Následně provedeme rizikovou analýzu za účelem detailního vyhodnocení všech potenciálních neplatebních i platebních rizik.

Konzultanti RENOMIA poté klienta obeznámí s optimálním komplexním pojistným programem, šitým na míru dané zakázce, s přihlédnutím na subjekty, teritorium vývozu nebo specifika daného projektu.

Ve fázi výstavby investičního celku, resp. realizace dodávek, se jedná zejména o pojištění přepravních rizik, pojištění stavebních/montážních rizik s možností rozšíření pojištění o krytí škod zpoždění při zahájení provozu. V neposlední řadě zahrnuje i pojištění odpovědnosti za škodu všech participujících subjektů vůči třetím stranám nebo případný ušlý zisk investora.

V případě platebních podmínek exportního kontraktu posuzujeme jejich optimální nastavení, požadavky zahraničního odběratele na financování a doporučujeme vhodný způsob financování s pojištěním, které banky vyžadují zejména v případech větších objemů úvěrů s delší splatností nebo u rizikovějších teritorií exportu. V takovém případě jsme schopni zajistit vhodné komerční pojištění pohledávek financující banky za zahraničním dlužníkem ze smlouvy o úvěru, akceptovatelné pro financující banku – jedná se o pojistné smlouvy syndikátu pojistitelů z předního světového trhu s pojištěním Lloyd´s of London. Exportér tím získává řadu výhod, zejména v podobě flexibility a jednoduchosti poskytnutí pojištění, větší kapacity financování bez nutnosti prokazování podílu exportu nebo účelové kontroly čerpání úvěru.

Mezi nejčastější formy pojištění financování zahraničních odběratelů se řadí přímé odběratelské úvěry, financování akontace nebo projektové financování.

Další možností je i pojištění financování exportéra, tj. pojištění pohledávek financující banky přímo za exportérem, které vzniká v případě potřeby financovat výstavbu nebo výrobu předmětu vývozu do doby předání odběrateli. Nicméně i v tomto případě je rovněž posuzován kromě exportéra jakožto dlužník i odběratel, jelikož zdrojem splácení úvěru jsou platby odběratele za realizované dodávky exportéra.

V oblasti exportních rizik je klíčová role makléřské společnosti RENOMIA, která klientům poskytuje individuální analýzu rizik souvisejícím s exportním financováním a nabízí odborné konzultace a odpovídající pojistnou ochranu v rámci celé škály mezinárodních pojišťovacích služeb.

Monika Vilhelmová
Export Risk Specialist RENOMIA
E-mail: monika.vilhelmova@renomia.cz
Mobil: +420 731 198 037

Více než 2 500 konzultantů a spolupracovníků RENOMIA GROUP ve 12 zemích CEE se zabývá identifikací rizik souvisejících s podnikáním, ale i soukromým životem klientů a zajišťuje pro ně ve spolupráci s partnery a pojistiteli po celém světě optimální pojistná řešení. Vše je podřízeno zájmům klienta, proto RENOMIA disponuje mnoha specializovanými týmy schopnými vytvářet řešení na míru bez ohledu na to, v jakém oboru klient působí – od zemědělství přes specifická průmyslová odvětví až po hi-tech služby.