Pojištění pohledávek a jak správně reagovat?

Současná situace představuje pro všechny velmi náročné období a vykolejení ze zaběhnutého způsobu obchodování s obchodními partnery. Naši odborníci z oddělení pojištění pohledávek jsou v dennodenním kontaktu se všemi pojišťovnami pohledávek a snaží se s nimi vzniklou situaci operativně řešit, přidávat své odborné pohledy a prosazovat proklientská řešení za každé situace.


Pojišťovny již začínají aplikovat různá opatření (nárůst cen, redukce pojistných limitů) a očekáváme, že více než kdy jindy budou dbát důraz na důsledné dodržování podmínek pojistné smlouvy z vaší strany.

Je tedy nezbytně nutné zaměřit se na níže uvedené body a rádi vám budeme v těchto důležitých chvílích nápomocni a využijeme naše zkušenosti s jednáním s pojišťovnami ve váš prospěch.

  • Před dodáním zboží pojištěnému odběrateli zkontrolujte platnost pojistného limitu
  • Buďte velmi důslední v hlídání termínů pro nahlášení pohledávky na pojišťovnu
  • Držte se smluvních povinností a vyhněte se dodávkám zboží/služeb po ukončení pojistného krytí
  • Dodržte stanovené lhůty pro dodání vyžádaných dokumentů při likvidaci pojistné události
  • Někteří pojistitelé dočasně odložili odklad povinnosti nahlásit dlužníka k vymáhání o 30-60 dní

Máte zájem o pojištění pohledávek? Naši specialisté jsou Vám kdykoli k dispozici.