Poradenství RENOMIA během akvizice obchodních center Futurum Ostrava a Haná Olomouc

Společnost RENOMIA, největší pojišťovací makléřská společnost založená ve střední a východní Evropě, sjednala pro svého klienta Star Capital Investments pojištění Warranties & Indemnities, neboli pojištění prohlášení a záruk prodávajícího, v akvizici obchodních center Futurum Ostrava a Haná Olomouc. RENOMIA se Star Capital Investments prošla všemi fázemi akvizice, a to od prvotního posouzení rizika, návrhu rozsahu pojistného krytí, vhodného pro daný typ transakce, nezávazné nabídky pojištění od pěti zahraničních pojišťoven, až po uzavření pojistné smlouvy.

„V současném velmi aktivním akvizičním prostředí na středoevropském realitním trhu je pojištění rizik již poměrně běžnou složkou každé transakce, často v kombinaci s pojištěním titulu vlastnictví k nemovitosti nebo akciím dané společnosti,“ říká Hana Pavelková, specialista M&A a Real Estate.

Pojištění se sjednává většinou jako víceleté, na dobu tří až sedmi let, a kryje základní rizika spojená s porušením některého z prohlášení, které prodávající poskytuje za stav dané společnosti. Předmětem pojištění jsou většinou právní a finanční aspekty, např. účetnictví, daně, práva duševního vlastnictví, soulad s právními předpisy atd.

„Naším transakčním poradenstvím pomáháme klientům přizpůsobit znění pojistné smlouvy podmínkám dané transakce, a přispíváme tak k hladší dohodě obou stran, tedy kupujícího a prodávajícího,“ dodává Pavelková.

Kupující si navíc může pojistit hrubou nedbalost a úmyslné zamlčení podstatných skutečností ze strany prodávajícího, které by mohly mít zásadní vliv na kvalitu daného aktiva, a jeho cenu. Zde stejně jako v jiných druzích pojištění je velmi významná role makléře, který klienta vede celým procesem vyjednávání rozsahu pojištění, organizuje konferenční hovory se zahraničními pojišťovnami a je schopen zásadně ovlivnit rozsah pojistné smlouvy ve prospěch svého klienta