Povodně červen 2013

Českou republiku opět zasáhly ničivé povodně, které mohou způsobit značné škody. RENOMIA je připravena Vám pomoci s vyřizováním Vašich nároků z pojištění. Pokud jste byli povodní postiženi, doporučujeme Vám postupovat podle následujících pravidel:

  1. Začněte s minimalizací škod - odčerpáváním vody, vysoušením a čištěním postižených věcí. 
  2. Pokuste se zajistit dokumentaci vzniklých škod (fotodokumentace nebo videozáznam).
  3. Průběžně sepisujte seznam poškozených věcí. Poškozené věci, pokud možno, uchovejte pro potřeby šetření vzniklé škody pojišťovnou.
  4. U věcí (elektronika, stroje atd.), které je nutno ihned zprovoznit, zajistěte vyjádření o příčině a rozsahu poškození od odborné servisní firmy. Poškozené nebo zničené díly, které byly vyměněny při opravě, je nutné ponechat pojišťovně k nahlédnutí.
  5. O vzniku škody nás informujte. Náš tým zkušených likvidátorů je Vám nepřetržitě k dispozici. Pokud nezastihnete svého likvidátora, můžete nás kontaktovat prostřednictvím služby HOT LINE – telefonní číslo pro řešení škod, +420 226 219 945.

Jsme připraveni zodpovědět jakékoliv Vaše dotazy. Jsme připraveni Vám pomoci škody zdokumentovat a zahájit jednání s pojišťovnami o způsobu a výši poskytnutí pojistného plnění.