RENOMIA a pojištění v energetice i obnovitelných zdrojích

Společnost RENOMIA se prostřednictvím Moniky Minkové, country manažerky Bulharska, zúčastnila setkání Komise pro energetiku sítě Lockton Global v Londýně.

Hlavním bodem programu byl workshop k řízení rizik u obnovitelných zdrojů energie. Přednášející upozornili na specifika tohoto oboru a jejich dopady na požadavky zákazníků. Informovali také o nových pojistných produktech. 
„Jsme rádi, že díky členství v Lockton Global můžeme sdílet know-​how s partnerskými makléři, zvláště s těmi, kteří se úzce specializují na jednotlivé obory. To pro nás, a především pro naše klienty, představuje velkou výhodu.“ Uvedla Monika Minková.
 
Příští setkání skupiny pro energetiku se uskuteční na přelomu září a října v belgickém Maastrichtu, při příležitosti fóra Federace evropských asociací řízení rizik (FERMA)