RENOMIA a WI-​ASS ČR partnery galavečera právník roku 2015

V pátek 29. ledna se konal 11. ročník prestižní celojustiční soutěže Právník roku 2015, kterou od roku 2005 organizuje Česká advokátní komora a společnost EPRAVO.CZ.

RENOMIA, a. s. společně s WI-​ASS ČR, s.r.o. byli i letos významnými partnery tohoto slavnostního galavečera a zástupci obou společností se podíleli také na předání ocenění vítězům soutěže. Večera se zúčastnil ministr spravedlnosti České republiky Robert Pelikán, který spolu s předsedou vlády České republiky Bohuslavem Sobotkou zaštiťoval celou soutěž.

Jiří Nepala, managing partner v RENOMIA, se podílel na předání ceny v kategorii Právo duševního vlastnictví. Spolu s členkou odborné poroty Mgr. Pavlou Fučíkovou, prezidentkou Exekutorské komory ČR, předal cenu vítězce JUDr. Ireně Holcové, advokátce a vysokoškolské pedagožce Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Zdeněk Turek, ředitel oddělení likvidace škod pověřený řízením oddělení odpovědnostního pojištění ve WI-​ASS ČR, byl přítomen předání ceny v kategorii PRO BONO. Spolu s předsedou odborné poroty JUDr. Martinem Vychopněm, předsedou České advokátní komory, předal cenu vítězi této kategorie Mgr. Jiřímu Klegovi, advokátu z AK Jakovidis, Klega, Partners z Rychvaldu.

Vedení společnosti WI-​ASS ČR i RENOMIA si velmi váží dlouholetého partnerství v rámci této renomované soutěže a srdečně blahopřeje všem vítězům.