RENOMIA, GRANTEX dotace a Agdata jsou strategickými partnery Agrární komory ČR


04. ledna 2022
loga Agrární komora ČR, RENOMIA, GRANTEX Dotace, Agdata

Agrární komora České republiky a největší český pojišťovací makléř, společnost RENOMIA, rozšiřují svou dosavadní spolupráci. Na další tři roky si Agrární komora ČR zvolila RENOMIA jako svého strategického partnera pro oblast pojištění a díky navázání nové spolupráce se společnostmi GRANTEX dotace a Agdata navíc získává pro své členy na stejné období profesionální partnery i pro oblasti dotačního poradenství a technologií pro tzv. precizní zemědělství.

„Pokračování partnerství s Agrární komorou ČR si velice vážíme a dál budeme společně dělat maximum pro to, aby měli čeští zemědělci co nejlepší podmínky pojištění pro svůj další rozvoj. Kvalitou a stále se rozšiřujícím rozsahem služeb, svou zkušeností i ochotou být tu pro ně 365 dní v roce už dlouho dokazujeme, že to s podporou českého zemědělství myslíme opravdu vážně. Děkuji také našim partnerům z GRANTEX dotace a Agdata, díky nimž je náš servis nejkomplexnější na českém trhu a pomáhá zemědělcům nejen chránit výsledky své práce, ale také investovat do budoucnosti svého podnikání i celého odvětví, které je pro všechny obyvatele ČR velice důležité,“ říká ředitel RENOMIA AGRO Jiří Havelka.

„České zemědělce a potravináře čeká již v blízké budoucnosti mnoho výzev v souvislosti s takzvaným zelenáním Evropy a plněním cílů „Zelené dohody“ pro Evropu a jejích strategií. Budou muset napnout síly, aby si na evropském trhu udrželi konkurenceschopnost a nadále vyráběli kvalitní a bezpečné potraviny pro obyvatele za dostupné ceny. Věřím, že k tomu napomůže i partnerství se společností RENOMIA, s níž spolupracujeme už řadu let,“ říká prezident Agrární komory ČR Jan Doležal.
 

Agrární komora České republiky sdružuje většinu podnikatelů v zemědělství, lesnictví a potravinářství. Její členové produkují přes 80 procent veškerých komodit a obhospodařují více než 1,6 milionu hektarů zemědělské půdy, což je téměř polovina z celkové plochy zemědělské půdy v Česku. AK ČR má téměř tři tisíce členů, z čehož 1206 je soukromě hospodařících rolníků a zbytek tvoří zemědělské organizace.

Na snímku zleva: Jiří Musil – CEO Agdata, Ondřej Horčička – managing partner GRANTEX dotace, Jiří Havelka – ředitel RENOMIA AGRO, Jan Doležal – prezident Agrární komory ČR, Jiří Nepala – managing partner RENOMIA