RENOMIA mezi 100 nejlepšími

RENOMIA, a. s., byla zařazena mezi nejvýznamnější české firmy v rámci soutěže „ČESKÝCH 100 NEJLEPŠÍCH“. Tradiční součástí dne vyhlášení výsledků je motivační konference „Klíčové faktory úspěchu“, které se s příspěvkem na téma „Co je skutečný úspěch, na čem závisí a jak se dosahuje“ účastnil Pavel Nepala, managing partner RENOMIA, a. s.

18. ročník prestižní soutěže „ČESKÝCH 100 NEJLEPŠÍCH” proběhl 29. listopadu 2013 formou motivační konference „Klíčové faktory úspěchu“, které se účastní vybraní zástupci nominovaných společností, a vyvrcholil galavečerem ve Španělském sále Pražského hradu, kde Pavel Nepala, managing partner společnosti RENOMIA, převzal ocenění při slavnostním vyhlášení výsledků. 

Pavel Nepala také reprezentoval společnost RENOMIA projevem v rámci konference, a to na téma „Co je skutečný úspěch, na čem závisí a jak se dosahuje“ a zúčastnil se následné diskuse.

„Umístění v této prestižní soutěži považuji za velký úspěch naší společnosti a děkuji všem kolegům za vynikající práci. Ocenění reflektuje naše mimořádné služby, spolehlivé partnerství a rozvoj, což jsou jedny ze základních hodnot, podle kterých v RENOMIA jednáme,“ komentoval umístění Pavel Nepala, managing partner RENOMIA, a. s.
 
Cílem soutěže „ČESKÝCH 100 NEJLEPŠÍCH” je v celonárodním měřítku nalézt, vybrat, zviditelnit a veřejně slavnostním způsobem ocenit české (v ČR zaregistrované) společnosti z co nejširšího spektra ekonomických aktivit, které dosahují vynikajících, mimořádných anebo pozitivně pozoruhodných výsledků. Systém vyhodnocení a stanovení pořadí „ČESKÝCH 100 NEJLEPŠÍCH” v maximální míře využívá konkrétní znalosti širokého okruhu vybraných odborníků. Soutěž vyhlašuje občanské sdružení Comenius, panevropská společnost pro kulturu, vzdělávání a vědecko-​technickou spolupráci.