RENOMIA meziročně pojistila o 30 % více letadel

RENOMIA, největší pojišťovací makléřská společnost založená ve střední a východní Evropě a expert na pojištění rizik v letectví, hlásí bezmála 30 % meziroční nárůst v oblasti pojištění letadel. V České republice přitom za posledních 12 let průměrně vzrostl počet leteckých dopravních prostředků o 66 %. Růst nejvíce táhly vrtulníky (změna 318 %) a horkovzdušné balony (změna 121 %). Počet letounů a kluzáků v ČR vzrostl o polovinu (52 %, respektive 57 %), uvádí data Úřadu pro civilní letectví (ÚCL).

„Český letecký průmysl dle aktuálních údajů ročně utrží přes 25 miliard Kč a optimistické prognózy hlásí například i společnost Boeing, která odhaduje celosvětovou poptávku po leteckém průmyslu na příštích 20 let na 6 bilionů dolarů (132 000 miliard Kč). To vše jsou signály, které vidíme i my – pojišťujeme více leteckých dopravních prostředků provozovaných v ČR,“ říká Hana Kulhová, specialistka pojištění leteckých rizik v RENOMIA GROUP.

Pojištěni leteckých rizik je určeno pro všechny subjekty, které podnikatelskou činnosti spadají do leteckého průmyslu. Tyká se tedy domácích leteckých přepravců, privátních provozovatelů letadel, vrtulníků a balonů, dále výrobců letadel a leteckých komponentů, provozovatelů a vlastníků letišť, nebo poskytovatelů služeb souvisejících s letectvím (servis letadel, hangárování apod.).

Jako červená nit se všemi uvedenými leteckými činnostmi prolíná zejména „odpovědnost za způsobenou škodu“, která je nejvýznamnějším pojistným krytím v oblasti leteckého průmyslu.

Nejvýznamnějším pojistným krytím v oblasti pojištěni odpovědnosti je odpovědnost za škodu způsobenou provozem letadel. Podkladem pro stanovení minimální pojistné částky je příslušný legislativní předpis definující minimální pojistné částky v závislosti na maximální vzletové hmotnosti letadel.

„Nejdůležitější složkou pojistného krytí je především vhodné nastavení pojistné částky pro účely pokrytí škod, tedy újmy cestujících na životě a zdraví následkem nehody letadla,“ dodává Kulhová.

Kategorie letadla

2005

2017

Změna v %*

Letoun

746

1 131

52 %

Kluzák

663

1 041

57 %

Horkovzdušný balón

116

256

121 %

Motorový kluzák

80

135

69 %

Vrtulník

40

167

318 %

Horkovzdušná vzducholoď

2

3

50 %

CELKEM

1 647

2 733

66 %

*Počet provozovaných leteckých prostředků v ČR, Zdroj: Úřad civilního letectví, data k říjnu 2017, vlastní analýza společnosti RENOMIA
podvozek letadla