RENOMIA na konferenci ASPAR

Zástupci RENOMIA se zúčastnili konference, pořádané Asociací specialistů pojištění a řízení rizik. RENOMIA byla jedním z partnerů a Marek Kalbáč, ředitel mezinárodního oddělení RENOMIA na konferenci přednášel na téma „Mezinárodní pojistné programy“. Spolu s Markem Kalbáčem se konference zúčastnili také managing partner Pavel Nepala a Ivo Matuška, ředitel pobočky Praha.

Asociace specialistů pojištění a řízení rizik České republiky je profesionální a vzdělávací platformou, která pomáhá zvyšovat povědomí v oblastech pojištění a risk managementu. Pro své členy organizuje semináře, setkání a workshopy, z nichž konference ASPAR je tou nejvýznamnější akcí. A RENOMIA jakožto lídr trhu nemohla na konferenci chybět.
 
„Konference jasně ukázala, že obor pojištění a risk managementu se rozvíjí. A tento rozvoj není tlačen pouze požadavky regulátorů, ale především tažen poptávkou firem po efektivním řízení rizik. Pozorujeme, že firmy si v čím dál větší míře uvědomují, jak důležité je znát rizika a řídit je – a to i v globálním měřítku,“ uvedl ke konferenci Pavel Nepala, managing partner RENOMIA. 
 
Právě mezinárodním rizikům se ve své přednášce věnoval ředitel mezinárodního oddělení RENOMIA Marek Kalbáč. „Ve světě působí na 140 tisíc mezinárodních společností. Už jen z toho je jasné, že mezinárodní pojištění je velké téma. Navíc rizika všeho druhu rostou a regulace se zpřísňuje. Není proto divu, že nadnárodní skupiny věnují mezinárodním rizikům velkou pozornost,“ uvedl ke své přednášce Marek Kalbáč. 
 
Pojištění rizik zahraničních poboček je pro nadnárodní skupiny velmi komplikované. Narážejí na kulturní, regulatorní i legislativní odlišnosti, což neumožňuje jednotný přístup. 
„Ideálním řešením je využít služeb silného partnera, který dokáže připravit na míru mezinárodní pojistný program, v němž sladí požadavky zákazníka s reálnými možnostmi v jednotlivých zemích,“ řekl Marek Kalbáč. „Marek ve své přednášce jasně ukázal, že RENOMIA takovým silným partnerem bezesporu je,“ doplnil Pavel Nepala.
 
Dalšími tématy konference bylo například pojištění kybernetických rizik, osobnostní újma, pojištění pro případ stažení výrobku z trhu v automobilovém průmyslu, likvidace pojistných událostí v oblasti podnikatelských rizik nebo likvidace škod z přerušení provozu. 
 
„Velmi zajímavé téma byla osobnostní újma. Ale domnívám se, že zlatým hřebem programu byla Markova přednáška o mezinárodních pojistných programech,“ shrnul konferenci Ivo Matuška, který v RENOMIA vede pobočku Praha.