RENOMIA podporuje prostřednictvím OP LZZ rozvoj a vzdělávání svých zaměstnanců

Společnost RENOMIA, a. s., získala finanční podporu z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ), konkrétně z projektu Skutečnou hodnotou firmy jsou vzdělaní zaměstnanci.

Tato dotace je dalším z kroků, který potvrzuje, že RENOMIA záleží na jejích zaměstnancích a podporuje jejich vzdělávání, osobní a profesní rozvoj. Tento projekt je také v souladu s jednou ze základních Hodnot RENOMIA, kterou je rozvoj.

Registrační číslo projektu:
CZ.1.04/1.1.02/94.00861
Název projektu:
Skutečnou hodnotou firmy jsou vzdělaní zaměstnanci.

Realizace projektu započala dne 1. 7. 2013, jeho ukončení se předpokládá v červnu 2015. 
Projekt je realizován ze zdrojů ESF, OP LZZ. Hlavním cílem projektu je zvýšení kvalifikace zaměstnanců a inovace systému vzdělávání. Projekt je zaměřen na vzdělávání zaměstnanců formou odborných kurzů v oblasti pojišťovnictví, ale i tzv. soft skills, IT a jazykových dovedností a na e-learningové vzdělávání. Realizace projektu posílí i konkurenceschopnost RENOMIA na trhu práce.

loga MPSV, ESF ČR, OP LZZ, EU