Podporujeme rozvojové země

Společnost RENOMIA, a. s., největší česká pojišťovací makléřská společnost, ocenila nejlepší studentskou práci v oblasti ekonomie rozvojových zemí. Vítězství v soutěži je spojeno s odměnou 30 000 Kč. Společnost zároveň podporuje výzkum a výuku formou „RENOMIA chair“, tedy finančního příspěvku, který adresně podporuje aktivity vybraných výzkumníků a přednášejících na Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Jejich výzkum, který využívá moderních metod experimentální ekonomie a je založen na sběru dat přímo mezi lidmi žijícími v rozvojových zemích, si klade za cíl zodpovědět řadu otázek týkajících se chudoby a nerovnosti.

Spolupráce společnosti RENOMIA a Institutu ekonomických studií byla zahájena v roce 2011. Vítězem prvního ročníku soutěže RENOMIA Award in Development Economics se stal Matěj Bajgar se svou diplomovou prací „O produktovém prostoru aneb Co určuje vývoj struktury vývozu?“. Výsledky jeho práce, která je založena na analýze velkého vzorku dat, mají důležité implikace pro strategie podpory exportu v rozvojových zemích.

Matěj vystudoval bakalářský program v ekonomii na Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, na nějž navázal magisterským studiem na University of Oxford, které úspěšně ukončil v roce 2010. V současné době je doktorským studentem ekonomie tamtéž. V roce 2011 se podílel na sběru dat v Ghaně pro Center of the Study of African Economies. Mezi dobrovolné činnosti, kterých se účastnil, patří například výuka dětí v indickém slumu.

„Rozhodli jsme se podporovat výzkum a vzdělání na Institutu ekonomických studií formou finanční podpory škole, kterou jsem sám měl tu čest studovat. Posláním společnosti RENOMIA je sloužit lidem a firmám a přispívat k lepšímu životu. Vedle konkrétní materiální pomoci podporujeme hledání systémových řešení přispívajících ke zlepšení kvality života a stavu světa. A právě systémové změny, kterými se tento akademický výzkum zabývá, mohou chudým lidem v rozvojových zemích zásadně pomoci.“ říká Pavel Nepala, Managing Partner společnosti RENOMIA.