RENOMIA radila, jak na pohledávky

Řada velkých průmyslových společností, a nejen jich, se v poslední době potýká s problémy způsobenými neplatiči pohledávek.

Jak lze tuto situaci řešit, radil v březnovém čísle časopisu Brno Business Style Hynek Rasocha, ředitel oddělení RENOMIA Trade Credit.

Redakce regionálního měsíčníku Brno Business Style oslovila RENOMIA jakožto renomovaného odborníka v oboru s prosbou o přípravu textu na téma pojištění pohledávek. Obsáhlý článek přináší základní charakteristiku problematiky druhotné platební neschopnosti a představuje řešení v podobě pojištění pohledávek. Hynek Rasocha přehledně vysvětlil základní principy tohoto pojištění, které jsou doplněné příklady z praxe. V závěru přináší také pohled na budoucnost pojištění pohledávek s ohledem na situaci platební neschopnosti na českém i světovém trhu.

Tyto publikační aktivity nejen pomáhají budovat dobré jméno RENOMIA, ale také potvrzují, že RENOMIA je respektovaným specialistou na pojištění.