RENOMIA radila, jak pojistit kybernetická rizika

RENOMIA, a. s., uspořádala pro své stávající klienty odbornou snídani na téma Pojištění kybernetických rizik – CyberEdge.

Seminář v pražském hotelu Paříž přiblížil účastníkům problematiku tohoto nového druhu pojištění a oblasti pojistného krytí.

Odborné snídaně RENOMIA se zúčastnili zástupci jejích stávajících klientů z řad firem, jež při své práci s daty využívají informační technologie. Odborníci z RENOMIA představili nejen nový druh pojištění, tedy pojištění kybernetických rizik, ale poukázali i na potenciální hrozby a popsali, jakým způsobem je společnost chráněna v případě útoku, odcizení či při ztrátě dat. Přednášející také vysvětlili, jaké oblasti pojistné krytí zahrnuje, a následně diskutovali s účastníky o reálném využití tohoto pojištění a poskytli jim praktické rady, např. jak snížit náklady na pojištění.

„S problematikou kybernetického útoku či možností odcizení dat se potýká stále více společností i drobných živnostníků. Jedná se o globální problém s potenciálně nepříznivými následky, a je proto dobré, být na tuto eventualitu připraven a dobře pojištěn pro eliminaci škod,“ komentovala důležitost pojištění kybernetických rizik Ing. Zuzana Sehnalová, ředitelka skupiny péče o klienty, RENOMIA, a. s.