RENOMIA radila, jak správně pojistit kamiony

Specialisté RENOMIA na pojištění automobilů, Dagmar Zoufalá a Michael Seidl, odpovídali v březnovém vydání odborného časopisu Systémy logistiky na otázky týkající se pojištění kamionů.

Obsáhlý článek v oborovém měsíčníku přináší základní přehled problematiky ochrany kamionů a jejich nákladu, v níž hraje důležitou roli právě pojištění. Podle Dagmar Zoufalé, specialisty pojištění přepravních rizik RENOMIA, by si měl dopravce pojistit nejen vozidlo jako takové, ale také přepravovaný náklad, za který přebírá během celého procesu odpovědnost. Jak správně uzavřít havarijní pojištění zahrnující riziko odcizení vozidla nebo jeho části, radil čtenářům Michael Seidl, specialista pojištění motorových vozidel RENOMIA.

Tyto publikační aktivity nejen pomáhají budovat dobré jméno RENOMIA, ale také potvrzují, že RENOMIA je odborníkem ve svém oboru.