RENOMIA se nově zaměřuje na pojištění pohledávek a záruk

Společnost RENOMIA, a. s., vedoucí česká pojišťovací makléřská společnost, posiluje svoji pozici v oblasti pojištění pohledávek a záruk a zřídila specializované oddělení RENOMIA Trade Credit, které vede Ing. Hynek Rasocha.

Pojištění pohledávek je vhodné pro výrobní nebo obchodní firmy, které dodávají zboží nebo služby, a nesou tak riziko neplacení ze strany svých odběratelů. RENOMIA si je tohoto rizika vědoma, a chce proto svým stávajícím i potenciálním klientům nabídnout možnost jeho eliminace. Jako další službu nabízí tento typ pojištění prověřování odběratelů a vymáhání pohledávek, a to za velmi dobrou cenu, ve srovnání s jinými jistícími instrumenty.

„Tento specifický druh pojištění není na našem trhu dosud rozvinut a doceněn. Přineseme klientům vysokou odbornost a nezávislé porovnání pojistných podmínek pojistitelů, kteří působí na trhu. V zahraničí se jedná o velmi zajímavý segment, který je např. ve velikostně srovnatelné Belgii využíván klienty až 5x více. V této oblasti vidíme proto velký potenciál,“ komentuje důvody vzniku nového oddělení Ing. Hynek Rasocha, ředitel RENOMIA Trade Credit.

Velmi zajímavým produktem je i pojištění záruk, které oddělení RENOMIA Trade Credit také zabezpečuje a které v ČR dosud není příliš obvyklé. Cílovou skupinou jsou zejména větší stavební firmy nebo firmy dodávající větší technologické celky.