RENOMIA se účastnila významného setkání sítě WBN

RENOMIA se účastnila konference jedné z nejvýznamnějších mezinárodních sítí pojišťovacích makléřů světa Worldwide Broker Network (WBN), která se uskutečnila ve dnech 3. a 4. února 2013 v Bruselu, v hotelu Sheraton Airport Hotel.

Konference byla zaměřena na evropské členy, kterých je v současné době 40. WBN se stále rozvíjí a snaží se pravidelně pořádat nadnárodní setkání, na nichž je možné sdílet zkušenosti a informace z různých trhů světa. Součástí programu jsou i vzdělávací workshopy zaměřené zejména na programy zaměstnaneckých výhod.

Tohoto setkání se za RENOMIA účasnili Petra Tvrzová, ředitelka RENOMIA BENEFIT, Pavel Nepala, Managing Partner, a Marek Kalbáč, ředitel mezinárodního oddělení. Kromě informací, které byly v rámci konference sdíleny např. aktuální situace WBN a její finanční výsledky, vývoj evropských trhů a plány sítě do budoucna, zde zazněly i důležité podněty k evropské legislativě.

Zástupci RENOMIA měli možnost setkat se s hlavními zahraničními partnery jako jsou Meijers, Mentor, Alec Finch, Cinco, Gras Savoye Turecko, ADD, Suedvers a London Brokers. Důležitá byla také příležitost navázat kontakt na brokery, kteří se orientují na zaměstnanecké výhody, konzultovat s nimi zkušenosti a podělit se o know-​how, např. jak zvyšovat propojištěnost, jaký servis a služby nabízet top VIP klientům. Marek Kalbáč informace o konferenci doplnil: „Bylo pro nás velmi užitečné setkat se s partnery a diskutovat vzájemnou spolupráci osobně. Jako nejzajímavější část programu hodnotím Balance sheet test, což je nástroj na výzkum práce s riziky, jež představilo ADD.“

Dle Pavla Nepaly bylo velmi podnětné setkání se zástupcem evropské komise Karlem Van Hulle, který má na starosti regulaci pojišťovnictví na evropském trhu, a poslechnout si jeho výklad evropské legislativy a možnosti ochrany spotřebitelů. Z jeho vystoupení vyplynulo, že se připravuje další kolo regulace směrem k ochraně spotřebitele, kterou RENOMIA podporuje.

Členství v síti WBN je pro RENOMIA velmi důležité nejen díky možnosti sdílení informací a zkušeností, ale také proto, že poskytuje vyjimečné podmínky pro péči o klienty kdekoli na světě.