RENOMIA školila požární bezpečnost

RENOMIA připravila pro své obchodní partnery, klienty a akvizice odborné semináře na téma Stabilní hasicí zařízení.

Workshopy se uskutečnily v Technické laboratoři protipožárních zařízení ve Vysokém Mýtě. Odborně ho zaštiťovali zkušení kolegové z oddělení risk managementu RENOMIA, které podpořili lektoři Technické laboratoře. Na programu byla například požární prevence a požární bezpečnost staveb, požárně bezpečnostní zařízení nebo různé typy hasicích zařízení. Součástí byly i praktické ukázky, které si zúčastnění mohli sami vyzkoušet.

Seminář sklidil u účastníků velký úspěch. Podobné akce podporují nejen dobré vztahy s obchodními partnery, ale i pověst RENOMIA jakožto odborníka ve svém oboru.