Robert Krátký členem Claims Advisory Board

Robert Krátký, ředitel oddělení likvidace pojistných událostí RENOMIA, a. s., se stal členem pracovní skupiny Claims Advisory Board v České republice. Její založení iniciovala pojišťovna AIG v rámci své celosvětové iniciativy směřující k rozvoji pojistného trhu.

Členy Claims Advisory Board jsou profesionálové z oblasti likvidace škod, ředitelé oddělení likvidace pojistných událostí předních makléřských firem a pojišťovny AIG. Skupina si klade za cíl kvalifikovaně se vyjadřovat k vývoji a trendům v likvidaci škod, jakož i ke kvalitě a formám poskytovaného servisu klientům, legislativním změnám apod.

Členové skupiny mohou využít možnosti zpětných vazeb na svoje poskytované služby, vzájemně se informovat o novinkách, produktech a zkvalitnit vzájemnou spolupráci.

„Možnost i touto cestou rozvíjet pojistný trh velmi vítám. Na první plánované schůzce v březnu se budeme věnovat legislativním změnám, které od 1. 1. 2014 přináší nový Občanský zákoník. Věřím, že si budeme moci vyměnit první praktické zkušenosti z případů, kterých se změny dotknou,“ komentoval ustavení skupiny Robert Krátký.