Robert Krátký ředitelem oddělení péče o klienty RENOMIA

RENOMIA, a. s., největší česká pojišťovací makléřská společnost, jmenovala Roberta Krátkého ředitelem oddělení péče o klienty.

Ve své nové pozici bude mít na starosti především rozvoj vztahů s klienty a pojistiteli a vývoj služeb, které RENOMIA poskytuje svým klientům v rámci péče a správy pojištění. Zároveň se zaměří na koordinaci odborných seminářů a vzdělávacích programů pro klienty.

Do společnosti RENOMIA nastoupil Robert Krátký v roce 2001 na pozici likvidátora pojistných událostí, v roce 2006 se stal ředitelem oddělení likvidace, a tuto funkci vykonával do dubna letošního roku. Během své praxe v RENOMIA i z předchozího působení v několika významných pojišťovnách získal bohaté zkušenosti s řešením složitých pojistných událostí všech druhů pojištění.

Od května 2014 zastává pozici ředitele oddělení péče o klienty RENOMIA.