S rostoucím počtem fúzí a akvizic v ČR roste i zájem o M&A pojištění

S rozvojem trhu fúzí a akvizic (M&A) v České republice i RENOMIA GROUP pozoruje zvýšený zájem o pojištění transakčních rizik.

Služeb využívají strategičtí a institucionální investoři, investiční fondy a soukromé osoby. M&A pojištění v dnešní době využívá čím dál více firem. Na základě EY Barometru M&A (PDF, 178kB) proběhlo jen za první pololetí roku 2016 o 98 % více transakcí než za první pololetí předchozího roku. To potvrzují i čísla společnosti RENOMIA, která mezi lety 2015 a 2016 zaznamenala přibližně 15% růst zájmu o M&A pojistky. Za nižším růstem u pojištění, než u samotného trhu s akvizicemi firem, stojí fakt, že pojištění se využívá zejména u realit, IT firem, služeb, maloobchodu/velkoobchodu, a méně u výrobních společností. Ne každá firma, která se prodává, tak pojistku sjednává.

„Díky vynikajícímu týmu a mezinárodnímu dosahu skupiny RENOMIA jsme schopni poradit firmám jak v tuzemských, tak v zahraničních akvizicích. Našim klientům pomáháme řídit rizika provedením pojistného due diligence. Dalším krokem je pak nastavení vhodného pojištění prohlášení a záruk, nebo titulů vlastnictví,“ říká Hana Pavelková, RENOMIA Senior Specialista pojištění Real Estate, M&A a Construction.

Pojištění prohlášení a záruk (zkratka W&I pochází z anglického Warranties & Indemnities) kryje finanční škody spojené s porušením prohlášení a záruk prodávajícího včetně nákladů na právní zastoupení. Mezi další výhody pojištění W&I patři i zatraktivnění nabídky kupujícího v aukci, posílení záruk poskytnutých prodávajícím, vyšší ochrana práv kupujícího v neznámém právním prostředí či okamžité uvolnění celé kupní ceny ve prospěch prodávajícího.

Zatímco v transakci bez pojištění prohlášení a záruk k předmětu koupě (W&I) často kupující skládá přibližně 10 - 15 % kupní ceny na vázaný účet a vyplácí je až po určité době a splnění podmínek, při pojištění W&I tento krok odpadá a prodávající může obdržet celkovou kupní cenu ihned. Na částku – obvykle kolem 20 % z kupní ceny, která představuje odpovědnost prodávajícího  – se totiž zřídí pojištění, které jistí rizika související s prohlášeními a zárukami za stav  prodávané společnosti.