Semináře RENOMIA řeší odpovědnost členů orgánů společnosti a souběh funkcí

ENOMIA, a. s., ve spolupráci s advokátní kanceláří Havel, Holásek & Partners, připravila pro své stávající i potenciální klienty sérii odborných seminářů o změnách, které pro členy statutárních a dozorčích orgánů přinesl nový občanský zákoník.

Účastníci se mimo jiné dozvěděli, jak v praxi ošetřit odpovědnost členů orgánů a zvýšit jistotu při výkonu funkce ve statutárních a dozorčích orgánech společností.
 
Odborný seminář největší české pojišťovací makléřské společnosti RENOMIA se věnoval právním změnám, které začaly platit od 1. ledna letošního roku  v souvislosti s novým občanským zákoníkem, a jejich dopadům do pojištění. Především ale blíže poradil, jak na tuto situaci reagovat pojištěním odpovědnosti členů statutárních a dozorčích orgánů společnosti, tzv. D&O pojištěním. Podrobné osvětlení rozsahu pojištění z hlediska obsahu i času a přiblížení možných situací i sporných okamžiků ocenili účastníci v široké diskusi.

V druhé části semináře se debatovalo o problematice souběhu funkcí, tedy o situaci, kdy je se členem statutárního orgánu uzavřena pracovní smlouva na pracovní činnosti, které se zcela nebo zčásti překrývají s činnostmi člena statutárního orgánu, resp. obchodním vedením.

„Nejednotnost v posuzování možnosti či nemožnosti souběhu funkcí je často řešena smlouvou o výkonu funkce. Ta je ale smlouvou příkazní a nezakládá pracovněprávní vztah. Nekryje tedy například zákonné pojištění člena statutárního orgánu, tj. pojištění odpovědnosti za pracovní úrazy a nemoci z povolání a neplatí ani pojištění zaměstnance vůči zaměstnavateli,“ vysvětlila problém, který řeší řada korporací, Světlana Koblihová,  produkt manažer RENOMIA BENEFIT.