Setkání Zemědělské skupiny RENOMIA GROUP

Téměř sto kolegyň a kolegů z RENOMIA GROUP, kteří se zabývají zemědělským pojištěním, se zúčastnilo koncem září tradičního zemědělského setkání.

Kromě zástupců specializovaného oddělení RENOMIA AGRO a poboček RENOMIA byli mezi účastníky hojně zastoupeni i členové franšízingové sítě RENOMIA NETWORK.

Na úvod vystoupil Jiří Havelka, ředitel RENOMIA AGRO, a přítomné seznámil s vývojem zemědělského pojištění v RENOMIA GROUP a představil i novinky na trhu pojištění plodin a zvířat. Pravděpodobně nejvýznamnější plánovanou změnou je založení Fondu těžko pojistitelných rizik, který vytvoří nadstavbu nad stávajícím komerčním pojištěním. „Předpokládá se přitom, že z tohoto fondu bude poskytována náhrada za škody vzniklé suchem a trvalými srážkami v období sklizně. Aktuálně probíhá připomínkové řízení, které ještě může konečnou podobu fondu ovlivnit. Důležitým prvkem je mimo jiné také vzájemné propojení mezi komerčním pojištěním a nadstavbovým fondem, který by měl zemědělce motivovat ještě k větší pojistné ochraně,“ informoval Jiří Havelka.

V dopoledním programu pokračoval se svým projevem prezident Agrární komory, Ing. Miroslav Toman, který mluvil o pozitivním  rozvoji českého zemědělství v budoucnu a popsal i významnou změnu v chování spotřebitelů ve vztahu k českým potravinám. Vyzdvihl také dlouhodobou pozitivní spolupráci mezi RENOMIA GROUP a Agrární komorou ČR.

Pozvání na akci přijal i další významný host, Ing. Martin Karban, ředitel PGRLF (Podpůrný garanční rolnický a lesnický fond). Ve své prezentaci přiblížil posluchačům práci fondu a jednotlivé dotační programy. Letošní novinkou v dotacích je např. program Podpora pojištění lesních porostů.

V odpolední části vystoupili zástupci České pojišťovny a pojišťoven Allianz, Generali a Agra, které na českém trhu nabízí pojištění plodin a zvířat.

Součástí programu byl i neformální společenský večer, během něhož účastníci sdíleli své pracovní zkušenosti a upevňovali dobré vztahy napříč RENOMIA GROUP.

Jsme rádi, že toto velmi pozitivně hodnocené setkání každoročně přispívá k posílení spolupráce s pojišťovnami a k rozvoji služeb pro naše klienty.