Výpadky dodávek oceli z Ukrajiny ovlivňují realizaci staveb i jejich pojištění. Jste na tato rizika dobře připraveni?


17. května 2022

Stavebnictví prochází v posledních letech zásadními zkouškami. Ještě jsme se plně nevymanili z komplikací způsobených pandemií covid-19 a již přichází další zatěžkávací zkouška vyvolaná výpadkem dodávek oceli zapříčiněným válkou na Ukrajině.

Nedostatek oceli již do stavebnictví viditelně zasahuje. Prodlužují se termíny dodávek materiálu a ceny vstupů rostou v řádech desítek procent. Není výjimkou, že se ceníky dodavatelů, jindy platné několik měsíců, nyní mění v horizontu týdnů.

Rostoucí ceny vstupů a zpoždění v realizaci mají dopad nejen na cash flow, profitabilitu a operativu, ale i na méně viditelnou stránku řízení rizik, a to pojištění staveb.

Někteří pojistitelé již avizovali, že budou muset v situaci takto bezprecedentního nárůstu cen zohledňovat podpojištění (k podpojištění dochází, je-li hodnota pojištěného majetku v okamžiku pojistné události vyšší než sjednaná pojistná částka, pojišťovna pak reaguje krácením pojistného plnění). Dalšími nástrahami jsou prodlevy v harmonogramu či dokonce přerušení realizace projektů, které souvisejí nejen s výpadky dodávek a cenami materiálu, ale také se stále velmi napjatou situací na trhu práce. Pojistitelé totiž stanoví mnoho povinností i v průběhu realizace, jejichž nedodržení může mít negativní vliv ve chvíli, kdy dojde ke škodě.

V zájmu našich klientů s pojistiteli intenzivně komunikujeme, abychom stále mohli garantovat nejlepší podmínky na trhu. S klienty aktivně řešíme měnící se rizika, která ovlivňují jejich podnikání a navrhujeme pojistná řešení, která je mohou před finančními dopady těchto změn nejlépe chránit.

Podnikáte v oboru stavebnictví a zajímá Vás, zda máte správně nastavenou svou pojistnou ochranu nebo zda byste nemohli být pojištěni za výhodnějších podmínek?

Náš specializovaný tým v čele s Radkem Veličkou (radek.velicka@renomia.cz) je připraven se Vám věnovat.