Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlasím s tím, aby společnost RENOMIA, a. s., IČ: 48391301, se sídlem Holandská 874/8, Štýřice, 639 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. B 3930

předala mé kontaktní údaje

společnosti GRANTEX dotace s.r.o., IČ: 29147832, se sídlem Dělnická 1628/9, Holešovice, 170 00 Praha 7, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 204155.

Společnosti GRANTEX dotace budou předány údaje vyplněné v kontaktním formuláři, konkrétně jméno a příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo (dále jen „Osobní údaje“) a to za účelem kontaktování ze strany GRANTEX dotace s nabídkou služeb dotačního poradenství.

Společnost GRANTEX dotace bude dále zpracovávat osobní údaje jako samostatný správce, v souladu s právními předpisy a jejich Zásadami zpracování osobních údajů. Pro odbavení mé poptávky bude GRANTEX dotace předané osobní údaje zpracovávat na základě důvodu uvedeného v čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, jednání o případné spolupráci na základě mé žádosti, a to po dobu nezbytně nutnou k odbavení.

Souhlas mohu kdykoliv odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování údajů založeného na souhlasu, který byl dán před odvoláním (odvolání nemá zpětný účinek). Odvolání lze učinit jednostranným prohlášením vůči RENOMIA.

Více informací o zpracování osobních údajů ze strany RENOMIA (například informace o zpracovatelích a právech v souvislosti se zpracováním osobních údajů) je k dispozici zde.

Dotazy ohledně zpracování osobních údajů mohu adresovat společnosti RENOMIA nebo jejímu pověřenci pro ochranu osobních údajů, aktuální kontakt je uveden na webové stránce: https://www.renomia.cz/kontakt.