Ing. Ivo Matuška

ředitel poboček, člen výkonného výboru

Ivo Matuška je absolventem oboru Elektroenergetika na Západočeské univerzitě v Plzni, kterou ukončil v roce 1998. Devět let pracoval ve společnosti RWE Distribuční služby, kde zastával post ředitele plánu a technické podpory.

Od roku 2008 pokračoval ve své profesní dráze ve společnosti RENOMIA. Zde se na pozici ředitele zasloužil o výkonné fungování plzeňské pobočky a po dvou letech mu byly svěřeny obchodní aktivity RENOMIA. Na pozici obchodního ředitele byl odpovědný za rozvoj obchodní činnosti, metodiku související s obchodem a aktivní obchodní činnost. Od ledna 2013 vykonával pozici ředitele pražské pobočky a od roku 2017 byl také ředitelem pobočky Most. 

Ivo Matuška se od ledna 2019 stal ředitelem poboček RENOMIA v České republice, je také členem výkonného výboru společnosti RENOMIA. V červnu 2020 se stal členem dozorčí rady.