Ing. Ivo Matuška

ředitel pobočky Praha

Ivo Matuška je absolventem oboru Elektroenergetika na Západočeské univerzitě v Plzni, kterou ukončil v roce 1998. Devět let pracoval ve společnosti RWE Distribuční služby, kde zastával post ředitele plánu a technické podpory.

Od roku 2008 pokračoval ve své profesní dráze ve společnosti RENOMIA. Zde se na pozici ředitele zasloužil o výkonné fungování plzeňské pobočky a po dvou letech mu byly svěřeny obchodní aktivity RENOMIA. Na pozici obchodního ředitele byl odpovědný za rozvoj obchodní činnosti, metodiku související s obchodem a aktivní obchodní činnost. Od ledna 2013 vykonává pozici ředitele pražské pobočky a od roku 2017 je také ředitelem pobočky Most.