Jak postupovat v případě škody na majetku?

Informace pro klienty - Pojištění majetku a vozidel ve vztahu k tornádu

Kam se mohu obrátit s žádostí o pomoc/finanční podporu
 

Vážení klienti,

pokud Vás jakkoli postihlo tragické řádění živlů na jižní Moravě a v některých oblastech Česka, uděláme maximum proto, abychom Vám pomohli se s následky této události co nejlépe vypořádat. Nejdůležitější ze všeho je ochrana života a zdraví – věříme, že jste v pořádku a přikládáme návod, jak postupovat při řešení majetkových škod.

Jak postupovat v případě škody na majetku?
 

1. krok: zajištění bezpečnosti a pořízení fotodokumentace

 • Zkontrolujte, zda jsou instalace el. energie, vody, případně plynu v pořádku. V případě pochybností uzavřete hlavní přívody.
 • Zajistěte části, které hrozí zřícení nebo pádem.
 • Pro zamezení dalších škod se pokuste poškozený majetek zajistit proti zatékání (např. provizorní zakrytí plachtou, přemístěním věcí na chráněné místo).
 • Pořiďte fotodokumentaci rozsahu poškození. Zejména u věcí, které bude nutné zlikvidovat přednostně (např. věci nevratně poškozené vodou – koberce, pohovky, matrace, …), je fotodokumentace hlavním důkazem vzniku škody. Fotodokumentaci je vhodné provádět během sanací/oprav majetku průběžně.
   

2. krok: oznámení škody

 • Všechny zjištěné škody nám prosím oznamte telefonicky na +420 226 219 945 nebo e-mailem na skody_mail@renomia.cz. Můžete také využít portál: https://contact.renomia.com. Specialista likvidace vyhodnotí situaci a bude Vás informovat o dalším postupu řešení pojistné události.
 • Pokud nehrozí zvětšení škody nebo kontaminace, ponechte zničené věci k dispozici pro prohlídku škody specialistou likvidace RENOMIA, případně technikem pojistitele. S likvidací těchto věcí vyčkejte na pokyn specialisty likvidace RENOMIA nebo pojistitele.
 • Zašlete nám seznam všech zničených a poškozených věcí s odhadem vzniklé škody.
 • U poškozených věcí zajistěte odhad nákladů na opravu (cenová nabídka na opravu).
 • V případě poškození nemovitosti postupujte ve shodě se závěry a doporučením statika, pokud rozsah poškození nemovitosti vyžaduje posouzení stavby s ohledem na narušení konstrukcí.
 • V případě jakýchkoli nejasností neváhejte kontaktovat specialistu likvidace RENOMIA. Při jednání s pojišťovnou stojíme vždy na Vaší straně.

Jakmile od Vás obdržíme oznámení škody, postaráme se o nahlášení škody Vašemu pojistiteli. Po doložení fotodokumentace s rozsahem škody a odhadem nákladů na opravu nebo pořízení náhrady zajistíme výplatu zálohy na pojistné plnění a následně Vám pomůžeme s pojistitelem celou škodu dořešit.

Velice si vážíme Vaší důvěry a děkujeme, že jste naším klientem. Jednáme vždy ve Vašem zájmu a s upřímnou snahou být Vám spolehlivým partnerem v každé situaci. Jsme Vám kdykoli ochotně k dispozici.

Vaše RENOMIA