Michal Holzer, global services director

Ing. Michal Holzer

Global Services Director

Michal Holzer působí v RENOMIA od roku 2014, kdy ze své pozice rozvíjel obchodní aktivity a rozvíjel vztahy s klienty. Po dvou a půl letech byl zapojen do rozvoje aktivit RENOMIA v regionu střední a východní Evropy, kde byl zodpovědný zejména za business development a aktivní obchod. Od počátku roku 2019 působí jako ředitel Mezinárodních služeb RENOMIA. V této pozici je zodpovědný zejména za rozvoj vztahů s mezinárodními partnery a koordinaci mezinárodních aktivit klientů RENOMIA. V současné době oddělení spravuje více než 500 mezinárodních programů.

Před příchodem do RENOMIA získával zkušenosti v bankovnictví a financování. Je absolventem Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity v Brně a Fakulty podnikatelské VUT v Brně.