Pavel Nepala, managing partner RENOMIA

Mgr. Pavel Nepala

managing partner

Pavel Nepala vystudoval obor Ekonomie na Fakultě sociálních věd Karlovy Univerzity. Od jejího založení se podílel na rozvoji společnosti RENOMIA a rozvoji služeb pro klienty. Absolvoval mnohá praktická školení a stáže v tuzemsku i zahraničí týkající se pojišťovnictví a řízení firem.

Jako Managing Partner se podílel na založení a rozvoji společnosti RENOMIA i na její úspěšné expanzi v ČR i v zahraničí. Dále odpovídá za rozvoj společnosti v regionu střední a východní Evropy. Aktivně se zapojuje do budování a upevňování mezinárodních vztahů. Stojí za rozvojem unikátní servisní platformy RENOMIA EUROPEAN PARTNERS, která působí ve více než 30 zemích střední a východní Evropy. Dále je garantem za oddělení digitalizace a odpovídá za strategickou expanzi společnosti RENOMIA do zahraničí.

Je členem správní rady Nadace Terezy Maxové dětem a Nadace Jana a Medy Mládkových.