Pojištění finanční způsobilosti dopravce

Provozujete mezinárodní či vnitrostátní přepravu? Pomůže Vám kvalitní pojištění finanční způsobilosti dopravce od společnosti RENOMIA. 

Pojištění je určeno dopravním společnostem, které provozují vnitrostátní nebo mezinárodní silniční dopravu autobusy, tahači nebo nákladními vozidly o celkové hmotnosti vyšší než 3,5 tuny, kteří mají zákonnou povinnost prokazovat svou finanční způsobilost k řádnému provozování silniční dopravy dle zákona č. 111/​1994 Sb. o silniční dopravě. Nevztahuje se na veřejnou linkovou dopravu, kterou se zajišťuje základní dopravní obslužnost.

Finanční způsobilost se prokazuje:

  • obchodním majetkem
  • objemem dostupných finančních prostředků a provozním kapitálem
  • rezervami na 12 měsíců provozu, a to ve výši nejméně 9 000 EUR, je-li používáno jediné vozidlo a 5 000 EUR na každé další užívané vozidlo 

Vychází se z evidence vozidel nahlášených u Dopravního úřadu. Alternativou prokázání způsobilosti, která je méně finančně náročná, je „Smlouva o ručení“ uzavřená s pojišťovnou.

Pojištění se vztahuje na závazky neuhrazené z důvodu platební neschopnosti pojištěného (tzn. neschopnost finančně zajistit řádné zahájení nebo provozování silniční dopravy).

Finanční způsobilost musí trvat po celou dobu provozování silniční dopravy. Trvání finanční způsobilosti prokazuje dopravce příslušnému Dopravnímu úřadu za každý kalendářní rok nejpozději do 31. července roku následujícího. Jestliže dopravce finanční způsobilost místně příslušnému Dopravnímu úřadu neprokáže, bude mu v rámci správního řízení odebrána koncese opravňující ho k provozování výše uvedené dopravy.

Naši specialisté Vám rádi pomohou

Zavoláme Vám zpět

Naši specialisté vám rádi připraví konkrétní cenovou nabídku pojištění, která bude odpovídat vašim potřebám a požadavkům.

Dejte nám vědět

info@renomia.cz
+420 222 390 888

Osobní údaje budou zpracovávány pouze pro dobu potřebnou pro vyřízení Vašeho dotazu. Více na stránce ZOOU.