Pojištění odpovědnosti za škodu v důsledku závažných havárií

Podnikejte bez starostí i v případě, že máte ve svém provoze uloženy nebezpečné chemické látky. RENOMIA poradí s optimálním krytím rizik.

Pojištění odpovědnosti za škodu v důsledku závažných havárií

Pokud využíváte objekty a zařízení, v nichž je v určitém množství umístěna nebezpečná chemická látka nebo přípravek vyjmenovaný zákonemč. 224/2015 Sb. o prevenci závažných havárií (jedná se např. o dusičnan amonný, chlorovodík, chlór, methanol, acetylen, formaldehyd atp.), pojištění odpovědnosti za škodu v důsledku závažných havárií je pro vás povinné.

Pojištění je nutné sjednat:

  • do 100 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí krajského úřadu o schválení bezpečnostního programu nebo bezpečnostní zprávy

  • před uvedením nového objektu nebo zařízení do zkušebního provozu

Příslušný krajský úřad eviduje uzavřené pojistné smlouvy a jejich změny a také ukládá pokuty až do výše 700 000 Kč, pokud nesplníte povinnost sjednat si toto pojištění nebo oznámit jakoukoliv změnu pojištění.

Na základě analýzy vašeho bezpečnostního programu a vyhodnocení možných dopadů rizik vám specialisté RENOMIA poradí se stanovením limitu pojistného plnění a s rozsahem pojištění.

Naši specialisté Vám rádi pomohou

Zavoláme Vám zpět

Naši specialisté vám rádi připraví konkrétní cenovou nabídku pojištění, která bude odpovídat vašim potřebám a požadavkům.

Dejte nám vědět

info@renomia.cz
+420 222 390 888

Osobní údaje budou zpracovávány pouze pro dobu potřebnou pro vyřízení Vašeho dotazu. Více na stránce ZOOU.