Pojištění přepravy zásilek

Komplexní krytí rizik při poškození, zničení nebo ztrátě zásilky během její přepravy všemi druhy dopravních prostředků na území celého světa nabízí RENOMIA.

Pojištění přepravy zásilek je určeno zejména vlastníkům zásilek (vývozcům, dovozcům) a zasílatelům, kteří toto pojištění nabízí svým klientům – příkazcům v rámci obstarávání přepravy.

Pojištění přepravy zásilek:

 • kryje nebezpečí poškození, zničení nebo ztráty zásilky během její přepravy všemi druhy dopravních prostředků na území celého světa

 • má obvykle platnost po celou dobu trvání přepravy (ze skladu do skladu) včetně nakládky, vykládky a dalších manipulací během přepravy i případných meziskladování

 • rozsah lze sestavit dle individuálních potřeb a s ohledem na druh zboží, trasu přepravy a druh dopravního prostředku

Pojištění je možné sjednat:

 • proti všem pojistným nebezpečím (all risks) – jsou kryta všechna nebezpečí kromě těch, která jsou v pojistné smlouvě výslovně vyloučená
 • proti vyjmenovaným pojistným nebezpečím (omezený rozsah) – jsou kryta pouze nebezpečí, která jsou výslovně vyjmenovaná v pojistné smlouvě (např. živelní škody, nehoda dopravního prostředku apod.)

Pojištění lze rozšířit o:

 • pobyt na výstavách a veletrzích
 • následné finanční škody (ALOP)     
 • riziko války, stávky

Příklady škod:

 • živelní škody, přírodní katastrofy
 • nehody dopravních prostředků, ztroskotání, potopení lodí apod.
 • odcizení, loupežné přepadení
 • škody způsobené při manipulaci se zásilkou, nakládce nebo vykládce
 • náklady společné havárie

Doporučujeme vám sjednat pojištění přepravy zásilek i přesto, že pro přepravu využíváte osvědčené a řádně pojištěné dopravce. Institut odpovědnosti dopravce ani jeho pojištění totiž nemusí znamenat dostatečnou záruku, že v případě škody na přepravovaném zboží budete dostatečně odškodněni. Odpovědnost dopravce se totiž řídí právními předpisy, dle kterých se dopravce může své odpovědnosti zprostit a škodu vám nezaplatí. U mezinárodní přepravy je navíc rozsah náhrady škody dle příslušných mezinárodních úmluv limitován dle váhy ztraceného či zničeného zboží. To znamená, že náhrada škody vyplacená dopravcem z titulu jeho odpovědnosti může být podstatně nižší, než je skutečná výše škody.

Poradíme vám v oblasti použití dodacích doložek Incoterms s ohledem na pojištění zboží, školení zaměřené na pojištění přepravních rizik a další služby dle vašich individuálních požadavků.

Naši specialisté Vám rádi pomohou

Zavoláme Vám zpět

Naši specialisté vám rádi připraví konkrétní cenovou nabídku pojištění, která bude odpovídat vašim potřebám a požadavkům.

Dejte nám vědět

info@renomia.cz
+420 222 390 888

Osobní údaje budou zpracovávány pouze pro dobu potřebnou pro vyřízení Vašeho dotazu. Více na stránce ZOOU.