Pojištění stavebně montážních rizik

Pokud jste investor, nebo se jakkoliv podílíte na realizaci stavby, máte možnost poradit se s odborníky RENOMIA a vybrat si nejvýhodnější pojistné produkty.

Stavebně montážní pojištění

Poskytuje ochranu v průběhu montáže nebo stavby díla. Je určené všem, kteří se podílí na stavbě nebo montáži díla, včetně investora. Pojištění lze sjednat jednotlivě pro konkrétní dílo, nebo rámcově pro všechna díla, která splňují stanovené podmínky.

Stavebně montážní pojištění zahrnuje:

  • pojištění věcných škod na díle, které se vztahuje zejména na živelní škody, odcizení, vandalismus, pád věci, náraz, škody způsobené neodborným zacházením, nesprávnou obsluhou apod.
  • pojištění odpovědnosti za škody na majetku a na zdraví, které vzniknou třetím osobám v souvislosti se stavbou nebo montáží
  • pojištění ušlého zisku investora v případě opožděného zprovoznění díla v důsledku škody na díle

Pojištění může dále zahrnovat:

  • škody na díle vzniklé během zkušebního provozu a záruční doby
  • škody, které si způsobí subjekty zúčastněné na budování díla navzájem

Naši specialisté Vám rádi pomohou

Zavoláme Vám zpět

Naši specialisté vám rádi připraví konkrétní cenovou nabídku pojištění, která bude odpovídat vašim potřebám a požadavkům.

Dejte nám vědět

info@renomia.cz
+420 222 390 888

Osobní údaje budou zpracovávány pouze pro dobu potřebnou pro vyřízení Vašeho dotazu. Více na stránce ZOOU.