Cyber - Pojištění kybernetických rizik

Ochrana rizik, které si žádá nová digitální doba.

S námi jste na GDPR připraveni

Nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) od května 2018 přináší zpřísnění odpovědnosti správce dat a výrazný nárůst možných pokut. Nabízíme vám snížení rizika pojištěním proti ztrátě citlivých klientských dat. Pojištění kryje škody třetích stran, náklady spojené se ztrátou dat či hackerskými útoky a obvykle i pokuty udělené dozorovými orgány.

Proč využít RENOMIA pro pojištění kybernetických rizik:

 • známe a aktivně vyhodnocujeme specifická rizika, která mohou ovlivnit Vaše podnikání
 • zajistíme Vám efektivní řešení pojištění na lokálním či mezinárodním trhu
 • bude se o Vás starat tým zkušených specialistů máme mezinárodní know-how i zkušenosti

Pojištění v oblasti GDPR poskytuje pojistnou ochranu pro případ:

 • úniku (ztráta, odcizení) osobních citlivých údajů nebo firemních dat a informací z informačního systému nebo počítače pojištěného subjektu, ať již náhodného, nebo z nedbalosti
 • cíleného napadení informačního systému třetími osobami („hackerské“ útoky) nebo zaměstnanci za účelem získání přístupu k datům třetích stran, jejich zneužití a způsobení škody

Z pojištění jsou obvykle hrazeny:

 • škody třetích stran v souvislosti s únikem jejich osobních údajů a s tím spojenou odpovědností pojištěného
 • náklady na IT experty (forenzní audit)
 • náklady na oznámení a PR
 • náklady na právní zastoupení pojištěného
 • náklady spojené s jednáním s dozorovými orgány 
  (Úřad pro ochranu osobních údajů) a jimi udělené pokuty
 • výpadek sítě/přerušení provozu nebo vydírání pojištěného (ransomware)

Příklady kronkrétních škod z praxe:

Únik osobních údajů pacienta – nemocnice

 • osobnostní újma pacienta, znemožnění výkonu povolání z důvodu zveřejnění zdravotního stavu
 • žaloba o finanční kompenzaci ze strany pacienta
 • pokuta udělená dozorovým orgánem za zveřejnění citlivých informací  

Hackerský útok a následné zveřejnění
117 000 osobních údajů studentů – univerzita

 • náklady na IT experty za účelem zjištění příčiny útoku a přesného počtu zveřejněných údajů
 • náklady na oznámení (informační dopis všem studentům a zřízení call centra)
 • náklady na PR (zlepšení reputace a dobré pověsti)
 • pokuta udělená dozorovým orgánem za zveřejnění citlivých informací

Útok hackerů na PC síť internetového obchodu

 • následuje výpadek PC systému

 • snížení zisku pojištěného v důsledku nemožnosti prodávat zboží

 • náklady na IT experty za účelem zjištění příčiny výpadku systémů

 • náklady na PR

Kontakt

Kontaktujte prosím naše specialisty:
info@renomia.cz
+420 226 227 576

Zavoláme Vám zpět

Naši specialisté vám rádi připraví konkrétní cenovou nabídku pojištění, která bude odpovídat vašim potřebám a požadavkům.

Dejte nám vědět

info@renomia.cz
+420 226 227 576