Pojištění odpovědnosti členů orgánů spolku (D&O)

Sport přispívá ke zdraví pouze v případě, že je provozován bez zbytečného rizika.

Česká unie sportu ve spolupráci se společností RENOMIA připravila pro své členy rámcové podmínky pro pojištění odpovědnosti statutárních orgánů zapsaného spolku (D&O pojištění). Odpovědnost členů orgánů je jedním z nejpřísnějších druhů odpovědnosti vůbec.

Členové statutárních a dozorčích orgánů jsou z právního hlediska vystaveni daleko větší odpovědnosti než běžní zaměstnanci. Za pochybení při výkonu svých povinností ručí osobně celým svým majetkem a tuto odpovědnost navíc nejde předem smluvně vyloučit.

Pojištění D&O (Directors & Officers Liability) umožňuje zmírnit důsledky pochybení a poskytuje členům orgánů jistotu při výkonu své funkce.

Výhody D&O pojištění (Pojištění odpovědnosti členů orgánů spolku):

 • jedinečné řešení, jak krýt svou neomezenou, objektivní a solidární odpovědnost
 • chrání spolek a jeho vedení před následky neúmyslného jednání členů orgánů
 • pojištění zahrnuje minulé, současné a budoucí členy orgánů spolku
 • pojištění kryje, kromě způsobené finanční škody, rovněž i náklady právního zastoupení pojištěných osob a řadu dalších nákladů
 • exkluzivní produkt pojištění pro členy ČUS – výhodné podmínky pojištění

D&O pojištění pro členy České unie sportu:

 • pojištění sjednáno s renomovanými pojistiteli Colonnade a Kooperativa
 • sjednání smlouvy na základě jednoduchého dotazníku
 • možnost výběru výše limitu pojistného plnění z několika variant

Odpovědnost členů orgánů spolku:

 • neomezená – odpovídá za škodu osobně a neomezeně celým svým majetkem
 • solidární – členové orgánů spolku odpovídají za škodu společně a nerozdílně

Sazebníky

Sazebník Colonnade platný od 1. 1. 2022

Příklady:

Pojistné pro tělovýchovnou jednotu s limitem pojistného plnění 10 000 000 Kč a s aktivy ve výši 20 000 000 Kč činí 18 700 Kč.
Pojistné pro sportovní svaz s limitem pojistného plnění ve výši 10 000 000 Kč a s aktivy ve výši 400 000 000 Kč činí 17 000 Kč.

Daňovou otázku D&O pojištění doporučujeme konzultovat s Vašim daňovým poradcem, případně auditorem.

 • U Colonnade lze sjednat pouze pro svazy a jejich pobočné spolky.
 • U Kooperativy nelze pojištění sjednat pro profesionální nebo poloprofesionální sportovní kluby a pro fotbalové kluby, které hrají 1., 2. a 3. ligu. U Koop lze pojištění sjednat jak pro svazy, tak pro TJ a SK a do pojištění lze po individuálním posouzení a chválení zahrnout i pobočné spolky a obchodní organizace ve vlastnictví zapsaného spolku.

Pokud máte zájem a chcete nabídku pojištění využít:

 • pokud vám je ve smlouvě cokoli nejasné prosím kontaktujte Tým RENOMIA Sport (viz kontakt níže), který vám vše vysvětlí;
 • k pojištění se musí zájemce přihlásit pomocí dotazníku (viz níže). Dotazník vyplňte a opatřete podpisem oprávněné osoby.

Tým RENOMIA Sport:

Ing. Radomír Michniak
T: +420 222 390 808
M: +420 731 129 403
E: radomir.michniak@renomia.cz

Tomáš Nádeníček
M: +420 731 129 401
E: tomas.nadenicek@renomia.cz

V případě hlášení pojistné události nás kontaktujte na:

T: +420 222 390 888
E: info@renomia.cz