Ing. Robert Krátký

ředitel pro péči a rozvoj

Robert Krátký působí ve společnosti RENOMIA od roku 2001. Nejprve zastával pozici likvidátora, v roce 2006 se stal ředitelem oddělení likvidace. Od května 2014 působil na pozici ředitele oddělení péče o klienty a od ledna 2017 se stal client services directorem. Robert je odpovědný především za rozvoj vztahů s klienty i pojistiteli, za koordinaci vzdělávání a za rozvoj služeb, které RENOMIA poskytuje svým klientům při správě pojištění.

Během své praxe získal bohaté zkušenosti s řešením složitých pojistných událostí všech druhů pojištění. Zkušenosti s pojišťovnictvím má Robert i z předešlých zaměstnání, kdy od roku 1995 let působil v několika významných pojišťovnách. Je absolventem Vysoké školy finanční a správní v Praze, obor Pojišťovnictví.