Ing. Tomáš Tragan, Ph.D., MIFireE, IRMCert

ředitel oddělení risk managementu

Tomáš Tragan pracuje ve společnosti RENOMIA jako ředitel oddělení risk managementu od roku 2004. Má technické vysokoškolské vzdělání v oblasti ochrany životního prostředí a průmyslové bezpečnosti. Aktivně se účastní rizikových prohlídek pro významné klienty v ČR a zahraničí, včetně rizikových prohlídek největších společností.

Problematikou risk managementu se zabývá od roku 1998. Již na vysoké škole působil jako expert na analýzu rizik na pracovišti LabRisk. Dodnes na VŠB-TUO, Fakultě bezpečnostního inženýrství vyučuje analýzu rizik. Je spolu autorem několika odborných publikací a účastnil se řady mezinárodních projektů Leonardo da Vinci a Phare. Před nástupem do společnosti RENOMIA působil jako EHS Manager ve společnosti ON Semiconductor Czech Republic. Tomáš Tragan má ze své praxe rozsáhlé zkušenosti s analýzou a řízením rizika a s havarijním plánováním v různých odvětvích průmyslu.

Tomáš Tragan byl v roce 2014 jako první Čech přijat za člena Institution of Fire Engineers ve Velké Británii. Členství v této prestižní mezinárodní odborné organizaci, jejímiž členy jsou vybraní odborníci z oblasti požární ochrany z celého světa, mu dává právo užívat titul MIFireE a potvrzuje jeho odbornost na mezinárodní úrovni. Jako rizikový inženýr s odborností v požární ochraně uznanou touto mezinárodní institucí tak výrazně zvyšuje kredit oddělení risk managementu společnosti RENOMIA a jejich rizikových zpráv a analýz připravovaných pro klienty RENOMIA.

V roce 2019 si Tomáš Tragan rozšířil odbornou kvalifikaci absolováním studia a odborných zkoušek u londýnského Institutue of Risk Management, což mu umožňuje užívat titul IRMCert.