Ing. Václav Bradna

ředitel pobočky Liberec

Václav Bradna zahájil svou profesní dráhu v roce 2004 v Kooperativě, kde působil 17 let. Prošel různými manažerskými pozicemi v regionu i na centrále, kde se věnoval obchodu a péči o klienty. Od roku 2022 vede pobočku RENOMIA v Liberci. Václav vystudoval Ekonomickou fakultu Univerzity J. E. Purkyně. Své znalosti následně rozšířil studiem pojišťovnictví na Vysoké škole finanční a správní. Hovoří anglicky a německy.