Pojištění a koronavirus

S čím Vám můžeme pomoci

V důsledku celosvětové pandemie COVID-19 zažíváme všichni mimořádné období, které jsme si ještě před pár dny nedokázali vůbec představit. Současný stav tvrdě dopadá na všechny z nás. S mnoha našimi klienty napříč všemi obory intenzivně komunikujeme a pracujeme na tom, jak jim pomoci co nejvíce zmírnit dopady stávající situace. Naše zkušenosti a znalosti s řízením rizik nyní nabízíme bez jakýchkoli závazků i Vám.

RENOMIA je připravena hájit Vaše zájmy a být na Vaší straně v této nelehké době. Nabízíme Vám naše zkušenosti a konzultační přístup, který může vést k revizi Vašich rizik, úpravě Vašeho stávajícího pojištění a úspoře nákladů. Rovněž nabízíme aktivní jednání s pojistiteli o navržených úpravách.

Audit pojistných smluv

Detailně procházíme všechny Vaše pojistné smlouvy a ujednání. Zaměřujeme se především na dostatečné a účelné krytí Vašich rizik, na správné nastavení pojistných částech, výše spoluúčastí a výši pojistného. Dále hodnotíme textaci smluv a možné výluky doplňujeme o naše nadstandardní smluvní ujednáními. Cílem je návrh a doporučení na úpravu/zefektivnění pojistného programu.

Analýza rizik

Náš tým risk manažerů s mezinárodními zkušenostmi provádí kvalifikovanou identifikaci a analýzu. Ve spolupráci s Vámi vytvoří detailní rizikovou mapu – seznam nebezpečí typických pro Váš obor podnikání. U vybraných nebezpečí hodnotíme pravděpodobnost a závažnost na základě našich zkušeností se škodami našich klientů v ČR i v zahraničí. Závěry promítáme do optimalizace ceny rizika při návrhu pojištění a realizaci služeb.

Podpora specialistů

Třicet našich specialistů (doprava, stavebnictví, letectví, pojištění pohledávek a záruk, kybernetická rizika apod.) detailně rozumí jednotlivým oborům a druhům pojištění. Jsou připraveni Vám kdykoli pomoci zhodnotit jakákoli pojistitelná rizika, informovat Vás o aktuální situaci na pojistném trhu a doporučit Vám vhodná řešení.