Pojištění a koronavirus

Co Vás nejvíce zajímá

Vláda České republiky byla nucena přijmout mnoho opatření proti šíření koronaviru, v důsledku čehož dochází k zásadnímu snížení, omezení nebo dokonce úplnému přerušení podnikatelských aktivit. Je těžce zasaženo mnoho odvětví, jako jsou pohostinství, hotely, různé služby a ostatní maloobchodní oblasti. Většina z těchto firem má sjednáno pojištění přerušení provozu, avšak v důsledku COVID-19 neutrpí žádnou hmotnou škodu (požár apod.), což je standardní podmínka pojistné události u pojištění přerušení provozu v majetkovém pojištění.

U standardních programů pojištění majetku s pojištěním přerušení provozu je ve většině případů nepravděpodobné, že by krytí škod v důsledku pandemie bylo pojištěno. Většina pojistných smluv nikdy nezamýšlela pojišťovat škody vyplývající z pandemie. Jedná se o riziko, u kterého pojistitelé uznávají, že si nemohou dovolit jej pojistit. Potenciální pojištění pandemie je možné srovnat s pojištěním válečných rizik – je to typ rizika, které by světový trh plně pojistit nedokázal.

Jsme připraveni Vám odborně posoudit a odpovědět na dotazy ohledně Vašeho krytí, musíme však zkontrolovat znění každé jednotlivé pojistné smlouvy. Pokud budete mít zájem, obraťte se prosím kdykoli na nás, rádi Vám pomůžeme.

Společnosti se zpravidla nejvíce obávají těchto následků spojených s rizikem šíření koronaviru:

 • Částečné či zcela úplné omezení provozu společnosti (snížení výnosů, zisku a generování stálých nákladů, zásadní snížení cash flow), což může následně vést rovněž ke snížení tržní kapitalizace společnosti (dopad na akcionáře společností).
 • Hrozby odpovědnostních nároků třetích stran vůči společnostem a managementu v souvislosti s možným opomenutím/zanedbáním ochrany zákazníků, návštěvníků a zaměstnanců, kteří mohou být neúměrně vystaveni hrozbě koronaviru.
 • Zvýšené náklady související s dekontaminací/dezinfekcí.
 • Kybernetické hrozby – zvýšený zájem veřejnosti o koronavirus povede ke zvýšenému počtu phishing útoků směrem na společnosti (podvodné e-maily zabývající se problematikou koronaviru).
 • Kreditní riziko (zásadní zvýšení doby obratu pohledávek, případně pohledávky zcela neuhrazeny).
 • Mobilita firem v návaznosti na rozsah cestovního pojištění, léčení v zahraničí.

Obecná doporučení, jak postupovat v případě přerušení prací na realizovaném díle

Aby došlo k odpovídajícímu zabezpečení pozastaveného díla proti možným škodám doporučujeme především:

 • zajistit odpovídajícím způsobem ochranu proti větru a poškození vodou a mrazem, na místě stavby a na již provedených částech
 • v pravidelných intervalech kontrolovat skladovaný materiál a vybavení
 • udržovat v řádném provozu protipožární systémy a hasební prostředky
 • provádět pravidelné obhlídky díla stavbyvedoucím zaměření na prevenci situací, které by mohly vést ke vzniku škod nebo k jejich zvýšení
 • přemístit zařízení s vyšší hodnotou, pokud je to možné, do hlídaných areálů
 • v případě dlouhodobější přerušení prací zvážit zakonzervování technologických částí díla apod.