Pojištění majetku a odpovědnosti

Sport přispívá ke zdraví pouze v případě, že je provozován bez zbytečného rizika.

RENOMIA je od 1. 1. 2015 partnerem České unie sportu pro oblast pojištění. Ve spolupráci s Českou unií sportu jsme připravili rámcovou pojistnou smlouvu pro pojištění majetku a odpovědnosti tělovýchovných jednot a sportovních klubů, jež jsou členy České unie sportu.

Česká unie sportu ve spolupráci s partnerskou makléřskou společností RENOMIA připravila pro své členy rámcovou pojistnou smlouvu pro pojištění majetku a odpovědnosti sportovních klubů a tělovýchovných jednot (lze se pojistit i odděleně - pouze odpovědnost nebo pouze majetek). Smlouva je formou hromadného pojištění, která zásadně zvyšuje dostupnost i pro menší sportovní organizace.

Pojištění majetku

Povodeň, záplava

 • Limit 1 mil. Kč (pro stavby na území 20leté vody limit 500 000 Kč), pro nepojistitelná území vydá Kooperativa potvrzení o nepojistitelnosti. Limit 1 mil. Kč lze se souhlasem Kooperativy navýšit.
 • Max. limit pro všechny pojištěné je 100 mil. Kč.

Vichřice, krupobití

 • Limit 20 % z pojistné částky.
 • Max. limit pro všechny pojištěné je 100 mil. Kč.

Sesuv, zemětřesení, tíha sněhu a námrazy

 • Limit 20 % z PČ.
 • Max. limit pro všechny pojištěné je 100 mil. Kč.

Pojištění elektroniky

 • (kryje elektronická rizika) – do výše PČ

Pojištění strojů

 •  (kryje strojní rizika – chyb obsluhy, vada materiálu, vniknutí cizího předmětu, aj.) – plnění do výše PČ

Pojištění skel

 • Variantně limit 20 000 Kč, 50 000 Kč.
 • Max. limit pro všechny pojištěné je 1 mil. Kč.

Vandalismus

 • Variantně limit 50 000 Kč, 100 000, 200 000 Kč.
 • Max. limit pro všechny pojištěné je 10 mil. Kč.

Odcizení

 • Variantně limit 100 000 Kč, 200 000 Kč, 500 000 Kč nebo 1 mil. Kč (pojištěný si zvolí jednu z těchto variant).
 • Max. limit pro všechny pojištěné je 10 mil. Kč.

 FLEXA (požár, výbuch, pád letadla, úder blesku)

 • Do výše pojistné částky; limit pro nafukovací haly, stany a stavby s nechráněnou dřevěnou a ocelovou konstrukcí.
 • Max. limit pro všechny pojištěné je 10 mil. Kč.

Pojištění odpovědnosti

Každý podnikatelský či jiný subjekt, včetně tělovýchovných jednot (TJ) a sportovních klubů (SK), odpovídá za škody, které při své činnosti způsobí třetím osobám. Vznik škod nelze i při maximální prevenci nikdy zcela vyloučit. Náhrada škody přitom může dosahovat vysokých částek. Pojištění odpovědnosti za škody je tak jedno ze základních pojištění, které je vhodné sjednat při provozování jakékoliv činnosti.

Pojištění odpovědnosti za škody se zejména vztahuje na:

 • škody na zdraví
 • škody na majetku
 • finanční škody
 • náklady právního zastoupení v souvislosti s uplatněným nárokem na náhradu škody
 • nemajetkovou újmu

Příklad odpovědnosti z držby nemovitosti:

 • v zimních měsících spadne na zaparkované auto kus ledu ze střechy objektu – kryje pojištění odpovědnosti
 • při sportování se na sportující děti převrhne nepřipevněná branka a děti zraní – kryje pojištění odpovědnosti, včetně nemajetkové újmy
 • při pořádání sportovní akce neumístí pořadatel varovnou ceduli na parkoviště u hřiště a odpálený míč poškodí zaparkovaná vozidla - kryje pojištění odpovědnosti

Variantní limity: 1 mil. Kč, 3 mil. Kč, 5 mil. Kč a 10 mil. Kč (vybere si TJ, SK)

Pokud máte zájem a chcete se připojit k hromadné pojistné smlouvě:

 • Nedříve si prostudujte základní pojistnou smlouvu včetně dodatků (skeny dokumentů níže).
 • Pokud vám je ve smlouvě cokoli nejasné prosím kontaktujte Tým RENOMIA Sport (viz kontakt níže), který vám vše vysvětlí.
 • K pojištění se musí zájemce přihlásit pomocí přihlášky. Přihlášku vyplňte a opatřete podpisem oprávněné osoby. 
 • Originál vyplněné přihlášky zasílejte e-mailem na níže uvedené kontakty.

Česká unie sportu dlouhodobě spolupracuje s pojišťovnou Kooperativa a pojišťovací makléřskou společností RENOMIA. Rámcová smlouva je připravená pro členské subjekty ČUS, garantuje výhodné podmínky pojištění majetku a odpovědnosti za činnost klubu. RENOMIA poskytuje specializovaný tým manažerů, který zodpoví dotazy, pomůže s přihláškou k pojištění a bude asistovat při likvidaci škod. SK/TJ tak má k dispozici důležitou odbornou asistenci.
V případě, že vám současný stav vašich pojistných smluv nevyhovuje, je neúplný, zvažujete změnu, jsou následující kontakty právě pro vás.

Tým RENOMIA Sport:

Ing. Radomír Michniak
T: +420 222 390 808
M: +420 731 129 403
E: radomir.michniak@renomia.cz

Tomáš Nádeníček
M: +420 731 129 401
E: tomas.nadenicek@renomia.cz

V případě hlášení pojistné události nás kontaktujte na:

T: +420 222 390 888
E: info@renomia.cz