Obchodu RENOMIA GROUP se vloni dařilo, a i pro letošek máme smělé plány

Michal Holzer

Jaký byl rok 2020 očima obchodního oddělení RENOMIA? Úspěšný! Navzdory překážkám a omezením, které přinesla globální pandemie, se nám na úrovni celé RENOMIA GROUP podařilo naplnit naše obchodní cíle. To je fantastický výsledek a rád bych na tomto místě ještě jednou poděkoval všem, kteří se něm podíleli, tedy Vám všem. Ukázalo se, že klíčové je adaptovat se a umět obchodovat v nových podmínkách – v lockdownu, z domova na home office, na dálku přes Teams, ve společnosti dětí a jejich on-line výuky atd.

Byly to náročné podmínky, a i přes to se nám podařilo sjednat zajímavé obchody, získat 1 342 nových atraktivních klientů, jejichž potenciál můžeme v budoucnu ještě rozvíjet, zintenzivnit mezinárodní spolupráci – a to interně, v rámci regionu RENOMIA GROUP, tak i směrem k našim zahraničním partnerům. Dařilo se nám také efektivně využívat naše partnerství s kolegy z AJG, od kterých slýcháváme pozitivní odezvu a jednají s námi s velkou důvěrou. Tyto mezinárodní aktivity vytvářejí mnoho zajímavých příležitostí pro sdílení know-how, pro produktový rozvoj, digitalizaci a v neposlední řadě i konkrétní zajímavé obchodní případy. I nadále s Vámi také budeme sdílet možnost účastnit se na online konferencích, webinářích a dalších akcích našich zahraničních partnerů. Tuto možnost považujeme za velmi cennou pro náš další rozvoj.

V obchodě nám také procesně i byznysově velmi pomohlo založení platformy INTERNATIONAL BROKING CENTRUM (IBC) a aktivní zapojení všech členů jejího týmu. Prostřednictvím platformy IBC pomáháme nejen pobočkám RENOMIA v České republice, ale i našim společnostem v zahraničí, členům RENOMIA NETWORK, členům sítě RENOMIA EUROPEAN PARTNERS a v poslední době i mnoha zahraničním partnerům, kteří u kolegů z IBC hledají pomoc při umísťování rizik, doposud zcela upsaných na západních trzích. Je fascinující, na jakých obchodech se podílíme – stavba plynovodu v Bulharsku, úpis D&O pro mezinárodní banky a největší ocelářské společnosti světa nebo jsme doprovázeli klienta, známou a tradiční českou značku, při její expanzi do USA.

V roce 2020 jsme si také vyzkoušeli obchodovat prostřednictvím obchodní kampaně. Spustili jsme specializovanou kampaň na dopravní klienty napříč celou RENOMIA GROUP, do které jsme zapojili naše pobočky, obchodníky, ale i členy RENOMIA NETWORK. Kampaň je zaměřena na dopravní a logistické firmy s cílem snížit jejich škodní průběh a zefektivnit náklady na pojištění. Poběží i v tomto roce, plánujeme ji rozšířit na Slovensko a uvažujeme také o Bulharsku. V tomto rozměru jde pravděpodobně o první kampaň svého druhu v REMOMIA, která nám přináší mnoho zkušeností, jak kampaně v obchodním procesu lépe využívat, a i první hmatatelné výsledky.

Zkušenosti získané v těžkých časech se nám budou hodit

Rok 2020 byl velmi důležitý pro naši budoucnost, vybavil nás celou řadou důležitých poznání a zkušeností. Potvrdilo se nám, jak důležité je porozumět do posledního detailu klientovi a jeho oboru a budeme proto dále podporovat rozvoj jednotlivých specializací a jejich zapojení v zemích RG a přicházet s novými.

Je zřejmé, že dlouhodobě uspět v „nové realitě“ dokáže pouze ten, kdo se jí dokáže efektivně přizpůsobit a využít ji jako příležitost – budeme a musíme tedy dál pokračovat v digitalizaci, ve využívání online nástrojů v obchodních procesech, v rozvoji a objevování nových příležitostí, v systematickém přístupu, inovacích, ve vzdělávání a zlepšování obchodních dovedností a v rozvoji samotných obchodních týmů – budeme se proto snažit, aby RENOMIA byla atraktivním zaměstnavatelem a aktivně hledat další zkušené obchodníky.

Věříme, že díky tomu všemu se nám v roce 2021 podaří naplnit nejen naše obchodní předsevzetí, ale i naše poslání sloužit lidem a firmám a přispívat k lepšímu životu. Pro mnohé naše klienty to bude velmi náročný rok a RENOMIA jim dál bude spolehlivým partnerem.

Připravil Michal Holzer, obchodní ředitel RG