Příspěvek nepojištěných vozidel opět na scéně!

Víže, že od 1. ledna 2018 vstoupila znovu v platnost povinnost úhrady příspěvku do garančního fondu České kanceláře pojistitelů?

Příspěvek jsou nově povinni hradit ti, kteří mají své vozidlo registrované, ale nepojištěné.

Příspěvek hradí vlastník a provozovatel vozidla společně a nerozdílně a v případě škody způsobené nepojištěným vozidlem bude škoda vymáhaná opět nerozdílně. Období, za které je možné příspěvek požadovat, je omezeno roční promlčecí lhůtou.

Výzvy k zaplacení příspěvku začala ČKP rozesílat v březnu tohoto roku a pokud takovou výzvu náhodou obdržíte, prosím, obraťte se na svého správce pojištění v RENOMIA, který Vám rád poradí, jak situaci řešit.

Zaujal Vás tento článek a chtěli byste vědět více? Obraťte se prosím na specialistu RENOMIA.

Ing. Martin Kopecký
ředitel oddělení pojištění vozidel
martin.kopecky@renomia.cz
+420 222 390 888