Rok 2017 na pojistném trhu

Ekonomice České republiky se nebývale daří, ale rizika spojená s podnikáním nadále přetrvávají na vysoké úrovni. Pojištění má za cíl poskytovat maximální ochranu a eliminovat dopad případné škody. V roce 2017 pojišťovny v ČR pokrývaly vyšší riziko, za které jim bylo zaplaceno na pojistném téměř 123 mld. Kč, což je meziročně o 3,8 % více. 

Největší expanzi registrujeme v tzv. neživotním pojištění, kde např. havarijní pojištění vzrostlo o více než 8 %. Pojištění podnikatelů vzrostlo o více než 5 % zejména z důvodu rostoucích exportních možností a růstu obratu většiny firem na trhu.

Na pojistném trhu rovněž působí aktivně pojišťovací makléři, kteří vyjednávají nejlepší podmínky pro své klienty. Více než 2/3 firem řeší pojištění výhradně skrze makléře. Nezávislost a vysoká odbornost jsou důvodem rostoucího zájmu klientů o jejich služby.

V roce 2018 čekají subjekty na pojistném trhu nové výzvy. Jednou z nich je implementace směrnice o distribuci pojištění (tzv. IDD) do právního řádu České republiky, která bude zaměřena předeším na kvalitu služeb a ochrany klientů, zejména v pojištění občanů. Již brzy vstoupí v účinnost také nařízení GDPR, jehož cílem je zvýšit ochranu osobních údajů klientů.

Na pojistném trhu začaly v roce 2017 působit další pojišťovny, jako například americká průmyslová pojišťovna STARR nebo rumunská CertAsig.

Zaujal Vás tento článek a chtěli byste vědět více? Obraťte se prosím na specialistu RENOMIA.

Ing. Matyáš Charvát
ředitel oddělení péče o klienty
matyas.charvat@renomia.cz
+420 222 390 888