CYBER pojištění je užitečné pro každou firmu, pro některé je dnes ale téměř nutností


24. ledna 2022

Ještě před pár lety bylo jen málo představitelné, že kybernetické útoky jednou budou každodenní realitou. Dnes jsou jim v nějaké podobě vystaveny prakticky všechny firmy bez ohledu na velikost či předmět podnikání. V rámci průzkumů mezi pojistiteli a risk manažery velkých firem se aktuálně jedná o riziko č. 1. Mezi cíle útočníků ale nepatří jen velké společnosti, banky, nemocnice nebo veřejné instituce. Naopak, stále častěji to jsou střední a malé firmy a podnikatelé. Taktiky, které útočníci používají, jsou různé a někdy je i pro zkušené uživatele moderních technologií prakticky nemožné poznat, že se stali terčem útoku.

Více technologií, více rizik

S vývojem moderních technologií, častějším využíváním internetu a vzdáleného přístupu (pandemie = home office), permanentně rostoucím počtem mobilních zařízení a celkovou závislostí na IT online řešeních se riziko kybernetických hrozeb zvyšuje. Rizika se navíc neustále vyvíjejí a stávají komplexnějšími.

Následkem kybernetického útoku nejčastěji dochází k úniku citlivých osobních či firemních dat, za jejichž ochranu je firma odpovědná (tj. škody třetích stran). Vznikají také škody, které se týkají společnosti samotné – jedná se zejména o náklady související s vydíráním („ransomware“) či situaci, kdy kvůli kybernetickému útoku došlo k přerušení provozu (tj. vlastní škody pojištěného). To je každodenní hrozbou pro fungování všech společností, protože počítače a data v nejrůznější podobě dnes řídí nebo mají vliv na drtivou většinu činností. Nikdo si dnes už neumí představit výrobu, logistiku, obchod, fakturaci bez fungování počítačů a přístupu k datům, a útočníci to dobře vědí.

Řešením je kombinace opatření

Statistiky pojistitelů za poslední roky potvrzují, že nejslabším článkem z hlediska ochrany před kybernetickými riziky jsou zaměstnanci / lidský faktor – ať už se jedná o nedbalost či úmyslné jednání.

Nejefektivnější jsou tak řešení, která kombinují více opatření: základem je vždy přiměřené zabezpečení firemních IT systémů, stálá osvěta mezi zaměstnanci, ale také kvalitní pojištění kybernetických rizik (tzv. CYBER pojištění). Zájem o něj celosvětově roste a pohled na něj se proměňuje i v tuzemsku, kde měly firmy dosud tendenci tato rizika podceňovat. Po řadě útoků, jimž české společnosti v poslední době čelily, je však zřejmé, že je to problém, který se týká opravdu všech.

CYBER pojištění je užitečné pro každou firmu, pro některé je dnes ale téměř nutností. Nejvíce ohrožené jsou firmy, které shromažďují a zpracovávají velké objemy dat o svých klientech či zaměstnancích, které ke svému podnikání aktivně využívají své webové stránky či sociální sítě nebo které jsou v oblasti výroby či obchodu klíčově závislé na online IT řešeních.

 Co všechno lze prostřednictvím pojištění kybernetických rizik pojistit?

  • Únik (ztráta, odcizení) osobních údajů, dat a informací z informačního systému nebo počítače společnosti, ať již úmyslný, nebo z nedbalosti.
  • Cílené napadení zvenčí nebo zevnitř společnosti za účelem získání přístupu k datům a způsobení škody.
  • Vydírání společnosti, včetně nákladů s tím spojených zejména v oblasti obnovy dat a systémů.
  • Náklady regulatorního řízení, včetně krytí GDPR sankce následkem kybernetického incidentu.
  • Přerušení provozu pojištěné společnosti (výpadek systémů) a související ušlý zisk.

Nedílnou součástí CYBER pojištění je rovněž IT asistence v případě kybernetického incidentu.

CYBER pojištění nenahradí nutnost kvalitního IT zabezpečení firem proti kybernetickým hrozbám, ale je velice vhodným doplňkem při ošetření tohoto rizika.

Pokud byste rádi s našimi specialisty konzultovali vhodnost zařazení CYBER pojištění do svého pojistného programu, obracejte se prosím na svoji kontaktní osobu v RENOMIA.

Michal Pilecký, michal.pilecky@renomia.cz

produktový manažer RENOMIA

Další články: